null

Posiedzenie połączonych Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie połączonych Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i przyjęcie stanowiska w sprawie konsultacji społecznych "Jakie strefy Tempo 30 w Warszawie?".
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.