null

Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być:

  • osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego
    z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
    o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.


Wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023 r.

Chętni do pracy w komisji wyborczej powinni do 31 lipca 2023 r. dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2 pok. 1804) zgłoszenie wraz
z załącznikami.
Skan dokumentów można wysyłać na adres aharbat@um.warszawa.pl – oryginalny wniosek można dostarczyć w późniejszym terminie.

 

Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej „Wybory do izb rolniczych” pod adresem: Uchwała_NR_1.2023_z_dnia_22.02.2023_r_.pdf (krir.pl)
zał. Nr 1 str. 8

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Mazowieckiej Izby Rolniczej
Na podstawie § 8 ust. 3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz
Uchwały nr 13/VI/2023 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do
publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej Miasto Warszawa
stanowi jednomandatowy Okręg Wyborczy Nr 313

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
/-/ Piotr Tchórzewski