null

Pożegnaliśmy Wiktora Sokólskiego ps. Herman

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś na Cmentarzu Bródnowskim pożegnaliśmy Wiktora Sokólskiego ps. Herman, członka Społecznej Rady Kombatanckiej działającej przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy oraz pracowników Urzędu hołd Zmarłemu oddał Zastępca Burmistrza Jacek Wachowicz.

Wiktor Sokólski urodził się w 1929 r. przy ul. Szwedzkiej na Pradze-Północ. Jako młody człowiek – od 1943 r. żołnierz Szarych Szeregów - walczył w Powstaniu Warszawskim w sekcji 110 plutonu 618 pocztu dowódcy Powstania na Pradze ppłk. Władysława Żurowskiego.

Po wojnie ukończył Politechnikę Szczecińską. Swoje życie zawodowe związał z Przedsiębiorstwem Transportowo Sprzętowym Budownictwa „Transbud Warszawa”, którego był wieloletnim Dyrektorem.

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Warszawy oraz Medalem „Pro Memoria”. Był długoletnim Prezesem 6-XXVI Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK.

Cześć Jego pamięci!

Zdjęcie z pogrzebu Wiktora Sokólskiego