null

Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku to projekt, który daje seniorom możliwość bezpłatnego rozwoju.

    
Jesień życia warto wykorzystać w pełni  i zrealizować niespełnione do tej pory marzenia, zdobyć wiedzę w dziedzinach, na których zgłębienie nie było wcześniej czasu. Dla seniorów, którzy na emeryturze chcą poszerzać swoje horyzonty powstaje Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego działanie koordynuje Urząd Dzielnicy Praga-Północ.


- Prascy seniorzy już od dłuższego czasu sygnalizowali potrzebę utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na Pradze-Północ mieszka ponad 15 tysięcy osób w wieku poprodukcyjnym, to prawie jedna czwarta ogółu mieszkańców, dlatego utworzenie miejsca aktywizującego seniorów to bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że skupi szerokie grono aktywnych słuchaczy – informuje Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 

Warsztaty, spotkania i wykłady

Dzięki nawiązaniu współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą mieć możliwość rozwoju w wielu nowych kierunkach, wykładowcy akademiccy zadbają o różnorodność tematyki  i zapewniają wysokie standardy kształcenia. 
W tworzenie Uniwersytetu zaangażowani będą przede wszystkim sami seniorzy, którzy we wrześniu zostali poproszeni by wypełnić specjalne ankiety, wskazując swoje potrzeby i zainteresowania.


– Naszym priorytetem jest działanie interdyscyplinarne. Chcemy integrować i aktywizować środowisko senioralne dzielnicy, ale także dostarczać im wiedzę z wielu obszarów – nauki, sztuki, kultury, podtrzymywać jak najlepszą formę sportową – zapowiada Dariusz Kacprzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Zajęcia kulturalne, poświęcone sztuce, historii architektury organizowane będą przy współpracy z Domem Kultury Praga, natomiast sportowe i ruchowe poprowadzi Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współpraca z miejskimi instytucjami pozwoli wykorzystać potencjał dzielnicy oraz zapewni różnorodną ofertę zajęć.

 

Grafika dotycząca Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Załączniki: