null

Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy powołana została uchwałą Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 13 maja 2016 roku. Od listopada 2019 roku trwa druga kadencja Rady Seniorów i potrwa ona do 2022 roku.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północm.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

 2. pełnienie roli konsultacyjnej i doradczej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

 3. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;

 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
  oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

 5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż piętnaście osób, w tym:
 1. do dwunastu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;

 2. jeden przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego;

 3. jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy;

 4. jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:
 1. Pan Janusz Nowakowski przewodniczący Rady Seniorów, przedstawiciel w Warszawskiej Radzie Seniorów

 2. Pani Elżbieta Andrysiak  wiceprzewodnicząca Rady Seniorów

 3. Pan Waldemar Jeziorski wiceprzewodniczący Rady Seniorów

 4. Pan Kazimierz Dąbrowski sekretarz Rady Seniorów

 5. Pani Bożena Cwalina członkini Rady Seniorów

 6. Pani Maria Pokój członkini Rady Seniorów, przedstawicielka DKDS

 7. Pani Marianna Cieplińska członkini Rady Seniorów, przedstawicielka Zarządu Dzielnicy

 

Skontaktuj się z Radą Seniorów: 

 • e-mail: ppn.radaseniorow@um.warszawa.pl
 • telefon: 22 443 81 92

Działalność Rady Seniorów

Międzypokoleniowy miesięcznik "Pokolenia"

Uchwała Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nr 133/2016 z dnia 13 maja 2016 r. 

Załączniki: