null

Rada Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy powołana została uchwałą Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 13 maja 2016 roku. Od 9 listopada 2022 roku trwa trzecia kadencja Rady Seniorów i potrwa ona do 2025 roku. I sesja Rady Seniorów III kadencji odbywała się 17 listopada 2022 r.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

 2. pełnienie roli konsultacyjnej i doradczej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

 3. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;

 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
  oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

 5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż piętnaście osób, w tym:
 1. do dwunastu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;

 2. jeden przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego;

 3. jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy;

 4. jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.

zdjęcie grupowe członków Rady Seniorów trzeciej kadencji

 

 

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:
 1. Pan Janusz Nowakowski przewodniczący Rady Seniorów, przedstawiciel w Warszawskiej Radzie Seniorów

 2. Pani Elżbieta Andrysiak  wiceprzewodnicząca Rady Seniorów

 3. Pan Mieczysław Wołoszyn  wiceprzewodniczący Rady Seniorów

 4. Pan Kazimierz Dąbrowski sekretarz Rady Seniorów

 5. Pan Waldemar Jeziorski – przedstawiciel Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów

 6. Pani Marianna Cieplińska – przedstawicielka Zarządu Dzielnicy

 7. Pani Alicja Dzięglowska

 8. Pani Lucyna Ferensztain

 9. Pani Wanda Mikołajczyk

 10. Pani Teresa Mioduszewska – przedstawicielka Rady Dzielnicy

 11. Pan Tomasz Molik

 12. Pani Maria Pokój – przedstawicielka Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Terminy spotkań Rady Seniorów w II połowie 2023 roku:

 • 4 września
 • 2 października
 • 6 listopada
 • 4 grudnia

Spotkania odbywają się w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ na V piętrze o godzinie 13.30.

Skontaktuj się z Radą Seniorów: 

 • e-mail: ppn.radaseniorow@um.warszawa.pl
 • telefon: 22 443 81 92
 • opiekun Rady Seniorów: Joanna Gilewska, tel. 22 44 37 913, e-mail: ppn.promocja@um.warszawa.pl

Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w latach 2016-2017

Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w latach 2018-2019

Działalność Rady Seniorów

Międzypokoleniowy miesięcznik "Pokolenia"

Uchwała Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nr 133/2016 z dnia 13 maja 2016 r. 

Załączniki: