null

Ruszyła 10. edycja budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 25 stycznia 2023 r. mieszkańcy mogą składać projekty do budżetu obywatelskiego. Nie czekaj, miej wpływ na swoją okolicę!

Projekt do budżetu obywatelskiego

Złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek ze szczegółowym opisem swojej propozycji. A pomysłowość mieszkańców i mieszkanek stolicy nie zna granic. Mogą to być inwestycje, np. nowe ławki, budowa placu zabaw, rewitalizacja zieleni czy nowe nasadzenia albo wydarzenia: kino plenerowe, warsztaty, wydarzenia sportowe lub artystyczne.

Na Pradze-Północ pula środków wynosi 2 637 105 zł. Limit na jeden projekt na Pradze-Północ wynosi 527 421,00 zł.

Do projektu należy dołączyć listę poparcia. W przypadku projektu dzielnicowego wystarczy 20 podpisów mieszkańców Dzielnicy, w której składa się projekt. W przypadku projektów ogólnomiejskich, obejmujące swoim zasięgiem kilka dzielnic, należy zebrać 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Co musi zawierać projekt?

  • musi być ogólnodostępny - każdy mieszkaniec musi mieć możliwość skorzystania z efektów projektu,
  • może być realizowany tylko na terenach należących do Miasta Stołecznego Warszawy. Własność można sprawdzić na stronie internetowej,
  • nie może być etapowany. Składany projekt musi stanowić całość - od projektu, poprzez wykonanie i rozliczenie,
  • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku kalendarzowego,
  • musi być bezpłatny dla mieszkańców.

Składając projekt należy podać szacunkowy koszt realizacji. Dokładne wyliczenia i badanie rynku zostanie przeprowadzone przez pracowników Urzędu Dzielnicy, dlatego podane w projekcie kwoty nie muszą być bardzo dokładne.

Jak złożyć projekt?

Od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r. projekt możesz zgłosić przez internet na stronie bo.um.warszawa.pl lub dostarczając papierowy formularz do urzędu dzielnicy. Możesz złożyć go osobiście lub wysłać listownie:

  • na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) w przypadku projektów dzielnicowych, 
  • na adres Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa) w przypadku projektów ogólnomiejskich. 

Formularz musi dotrzeć do urzędu najpóźniej 25 stycznia 2023 r. Pamiętaj, że decyduje data wpływu, a nie data wysłania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Koordynatorki budżetu obywatelskiego:

Joanna Gilewska, tel. 22 44 37 913, jgilewska@um.warszawa.pl

Anna Wrochna, tel. 22 44 38 099, awrochna@um.warszawa.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Dyżury telefoniczne w grudniu po godzinie 16.00

7 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00

– Wydział Ochrony Środowiska, Pani Katarzyna Gajewicz, tel. 22 44 37 972,

14 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00

– Wydział Infrastruktury i Remontów, Pan Filip Drabik, tel. 22 44 38 016,

21 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00

– koordynator budżetu obywatelskiego w Dzielnicy, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Pani Joanna Gilewska, tel. 22 44 37 913,

28 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00

– Wydział Kultury, Pani Monika Ciechomska, tel. 22 44 37 963.