null

Budżet Obywatelski. Ostatnie godziny na oddanie głosu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
letnia grafika z informacją o rozpoczynającym się głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego

Już tylko do czwartku, 30 czerwca, można głosować na najlepsze projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji mieszkanki i mieszkańcy Pragi-Północ mogą wybierać spośród 91 pomysłów. Warto poświęcić chwilę i zagłosować - to najlepszy sposób, by mieć wpływ na najbliższe otoczenie. Projekty, które otrzymają najwięcej głosów zostaną zrealizowane przez urzędników w 2023 roku. Pula do wydania w naszej dzielnicy to ponad 2,6 miliona złotych.

Wszystkie zgłoszone do budżetu obywatelskiego projekty podlegały ocenie. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Ocenialiśmy m.in. czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także szacowaliśmy koszt danego przedsięwzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie. Następnie projektodawcy, których pomysły zostały ocenione negatywnie mieli możliwość złożenia odwołania od negatywnej oceny. Do Urzędu Dzielnicy wpłynęły trzy takie odwołania.

Po ocenie wszystkich aspektów możliwości realizacji projektów 91 ze 115 zgłoszonych pomysłów mieszkańców zostanie poddanych pod głosowanie

Głosować na projekty można od 15 czerwca do 30 czerwca

Na projekty mogą głosować mieszkańcy Warszawy poprzez oddanie nie więcej niż 25 głosów poprzez wybór:

  • do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w jednej wybranej dzielnicy,
  • do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

Mieszkańcy mogą głosować elektronicznie na stronie budżetu obywatelskiego lub w formie tradycyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ znajdującym się przy ul. Kłopotowskiego 15. W Informacji Urzędu będzie można pobrać kartę do głosowania i oddać głos na wybrane przez siebie projekty. Głosując w Urzędzie trzeba okazać dokument tożsamości, tj. należy głosować osobiście.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, w tym osoby małoletnie z zastrzeżeniem, że za osoby poniżej 13. roku życia kartę do głosowania wypełniają rodzice lub opiekun prawny.

W przyszłym roku realizowane będą projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego i jednocześnie takie, które otrzymały:

  • 50 ważnych głosów na poziomie dzielnicowym,
  • 100 ważnych głosów na poziomie ogólnomiejskim.

Poniżej lista projektów, które będą poddane pod głosowanie w kolejności takiej, w jakij pojawią się na kartach do głosowania.

Promocja projektów z budżetu obywatelskiego

Lista słupów ogłoszeniowych, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie rozreklamować swoje projekty można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Pobranie gotowych materiałów graficznych

Na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, przy każdym projekcie dopuszczonym do głosowania są do pobrania materiały graficzne promujące dany projekt. Materiały może pobrać każdy - nie trzeba być zalogowanym. Można pobrać:

  • ulotkę A5 (dwie na stronie A4),
  • plakat A4 (w kolorze lub czarno-biały),
  • grafiki do internetu (do różnych mediów społecznościowych).
lista projektów poddanych pod głosowanie w kolejności na karcie do głosowania

 

 

lista projektów poddanych pod głosowanie w kolejności na karcie do głosowania

 

lista projektów poddanych pod głosowanie w kolejności na karcie do głosowania