null

S3KTOR – najlepsza warszawska inicjatywa pozarządowa 2010 roku!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Czy brałeś słyszałeś o jakiejś ciekawej inicjatywie pozarządowej i chcesz, żeby usłyszeli o niej także inni? Czy uważasz, że organizatorzy wydarzenia, w którym brałeś udział, powinni zostać wyróżnieni?

Zgłoś swojego kandydata do S3KTOR-a, nagrody dla najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej 2010 roku!

W terminie od 3 stycznia do 25 lutego 2011 r. każdy mieszkaniec Warszawy (i nie tylko), poprzez wypełnienie prostego formularza Karty Zgłoszenia i złożenie go w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (osobiście lub za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej), może zgłosić do konkursu wybraną inicjatywę pozarządową, realizowaną w 2010 roku na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Inicjatywy zgłaszane do konkursu muszą spełniać jedynie trzy warunki:
 • czas ich realizacji musi się zawierać w 2010 roku;
 • ich realizatorami muszą być organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • inicjatywy muszą obejmować działania na rzecz stolicy i jej mieszkańców, niezależnie od tego, czy organizacje będące ich realizatorami mają siedzibę w Warszawie.

Z nadesłanych kandydatur wyłonione zostaną inicjatywy nominowane do nagrody głównej, spośród których Kapituła Konkursowa, pod przewodnictwem Prezydenta m.st. Warszawy, wybierze zwycięzców w dziewięciu kategoriach konkursowych:
 • edukacja,
 • ekologia i środowisko przyrodnicze,
 • kultura,
 • pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień,
 • projekty interdyscyplinarne,
 • przestrzeń miejska,
 • sport i rekreacja,
 • społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka,
 • przestrzeń miejska,
 • zdrowie
oraz laureata nagrody Grand Prix.

Przewidziana została również specjalna Nagroda Mieszkańców – dla inicjatywy, która spośród kandydatów nominowanych do nagrody głównej uzyska najwięcej głosów poparcia w ogólnodostępnym głosowaniu. Głosowanie odbędzie się w dniach 30 marca – 15 kwietnia 2011 r.

Celem konkursu jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz warszawiaków oraz pokazanie mieszkańcom Warszawy przedsięwzięć, w których mogą wziąć aktywny udział zarówno w swojej najbliższej okolicy - podwórku, ulicy, czy też dzielnicy - jak również w całym mieście.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.um.warszawa.pl/ngo oraz pod numerem telefonu 22 338 71 00.