null

Spacer po mojej Pradze - konkurs

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na fotografii dwie osoby, turyści. Kobieta wskazuje ręką, mężczyzna trzyma aparat, przygotowując się do zrobienia zdjęcia.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Warszawy, którzy mogą wcielić się w lokalnych przewodników i zaprezentować swoje ulubione miejsca po prawej stronie Wisły.

Składa się z dwóch etapów: pierwszym etapem jest stworzenie autorskiej, subiektywnej trasy spacerowej po Nowej, Starej Pradze lub Kamionku. Prosimy uczestników o opracowanie trasy, ale także o krótkie opisanie jej: uzasadnienie swojego wyboru i wytłumaczenie, dlaczego uważają właśnie te miejsca za warte odwiedzenia. Wyłonieniem zwycięzców zajmie się jury składające się z przedstawicieli lokalnych instytucji pozarządowych.

Nadesłane do konkursu trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Zwalcz Nudę. Dzięki temu powstanie wirtualny spacerownik, z którego każdy będzie mógł skorzystać i udać się na spacer trasami polecanymi przez uczestników konkursu.

Najciekawsze i najbardziej oryginalne prace zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Autorzy wybranych tras spacerowych będą mogli wcielić się w rolę lokalnego przewodnika i poprowadzić spacer. Uczestnicy konkursu będą mieli okazję pokazać i opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach, przywołać wspomnienia związane z dzielnicą i połączyć dwie perspektyw: osobiste historie z historią miejsca, w którym mieszkają. Uczestnicy tych spacerów będą oceniać spacer – w skali od 1 do 4 – i osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

W ten sposób Fundacja chce stworzyć przestrzeń wspólnego dialogu, wymiany wspomnień i doświadczeń, a także pomóc w budowaniu więzi wśród warszawiaków i warszawianek: zarówno z miastem, jak i z jego mieszkańcami.

Termin przesyłania zgłoszeń: 28 lutego 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie Fundacji Zwalcz Nudę.

Zdjęcie przedstawiające przykładowe nagrody do wygrania w konkursie Fundacji Zwalcz Nudę.