null

Płatne parkowanie w rejonie placu Hallera - najważniejsze zmiany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na bloki i ulice z lotu ptaka.

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w rejonie placu Hallera. Zarząd Dróg miejskich wyznaczył tam ok. 1,4 tys. miejsc postojowych oraz wprowadzi wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

SPPN na Pradze-Północ w liczbach

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy jesienią 2020 r. Objęła wtedy powierzchnię 3,7 km2. Teraz strefa obejmie również rejon placu Hallera od 2 stycznia 2023 roku. Na ulicach pojawią się 33 dodatkowe parkomaty (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Pradze-Północ strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 63 ulice, aleje i place mające status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

W grafikę wpisane treści artykułu.

Ponad 5 tysięcy miejsc

Grafika zatytułowana "Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w nowej strefie płatnego parkowania w rejonie placu Hallera". W tle granatowa plansza z siatką ulic.
 

Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 34 km. Wyznaczamy na nich ok. 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 1,4 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie w rejonie placu Hallera będzie około 70 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się również m.in. w garażach czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Ulice jednokierunkoweGrafika zatytułowana "Jednokierunkowe odcinki ulic w nowej strefie płatnego parkowania w rejonie placu Hallera" w tle granatowa plansza z siatką ulic.

 

Obecnie w rejonie placu Hallera jest 5 odcinków ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy ruch jednokierunkowy pojawi się na 10 odcinkach przy 7 kolejnych ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej.

Parkowanie na jezdni

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Zazwyczaj są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej.

Grafika zatytułowana "Parkowanie na jezdni w nowej strefie płatnego parkowania w rejonie placu Hallera" w tle granatowa plansza z siatką ulic.
 

Harmonogram prac 

Na wszystkich ulicach włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 2 stycznia 2023 roku, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekty organizacji ruchu

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla poszczególnych ulic w rejonie placu Hallera.