null

Usługi turystyczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ewidencja innych obiektów hotelarskich 

 

Wpis do ewidencji

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i chcesz wynajmować pokoje dla turystów w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd. – bez względu na ilość wynajmowanych pokoi noclegowych? Przed przystąpieniem do świadczenia usług - zgłoś swój obiekt do  ewidencji innych obiektów hotelarskich.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zgłaszany obiekt musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – zawarte w załączeniu nr 7 do Rozporządzenia.

Zmiany i zakończenie świadczenia usług

Przedsiębiorco, pamiętaj, by zgłosić do ewidencji informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych., liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

 

Pamiętaj, że o wszelkich zmianach lub zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie musisz powiadomić urząd.

Zgłoszenie zmiany wpisu do Ewidencji pól biwakowych / innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

Zobacz warszawską bazę noclegowa w innych obiektach hotelarskich.