null

Wolne miejsca w przedszkolach na Pradze-Północ!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na zdjęciu grupka dzieci siedząca na dywanie w czasie zabawy w przedszkolu.

Drodzy rodzice, zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Część dzieci nie znalazla miejsca w wymarzonej placówce. Nic straconego! Wciąż dysponujemy wolnymi miejscami. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Na Pradze-Północ do publicznych przedszkoli, wskazanych w formularzach przez rodziców jako „placówki pierwszego wyboru”, nie dostało się 31 dzieci (2019 – 24, 2018-  4, 2017 – 3, 2016 – 6). Wciąż mamy 140 wolnych miejsc w przedszkolach i 53 miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Warto również zaznaczyć, że na Pradze-Północ dysponujemy pulą prawie 1,5 tys. miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rodzicom przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 15 czerwca – wówczas w elektronicznym systemie rejestracji pojawi się lista placówek wraz z liczbą wolnych miejsc dla najmłodszych. Zachęcamy do aktywnego udziału w rekrutacji, tak by każde dziecko znalazło swoje wymarzone miejsce w przedszkolu na Pradze-Północ.

Poniżej prezentujemy harmonogram rekrutacji przygotowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy: 

 

29 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca godz. 16.00 – 23 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca – 24 czerwca godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

29 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

29 czerwca godz. 13.00 – 4 lipca godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

6 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.