null

Wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 8 marca 2024 r. (piątek) na godz. 13.30 zwołane zostało wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się przy ul. Stolarskiej 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wizja lokalna budowy budynku komunalnego przy ul. Stolarskiej 6.
  4. Zamkniecie posiedzenia.