null

Wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 12 stycznia 2023 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało Wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie porozumienia
    z Portami Praskimi w ramach realizacji inwestycji oświatowych w procedurze tzw. Lex Deweloper,
  4. Sprawy różne,
  5. Zamknięcie posiedzenia.