null

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Wydziału

Krzysztof Graszka

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: +48 22 443 79 20

fax: (+48) 22 44 38 170

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem obiektami Urzędu Dzielnicy, a także z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy, delegatury i filia archiwum zakładowego Urzędu;

 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział;

 3. zapewnienie zaopatrzenia;

 4. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej;

 5. zapewnienie obsługi technicznej;

 6. zapewnienie obsługi transportowej we współpracy z biurem właściwym w sprawach obsługi transportowej, w zakresie określonym w regulaminie obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy oraz użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych w celach służbowych;

 7. zapewnienie ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach użytkowanych przez Urząd Dzielnicy, w tym poprzez m.in.:

 8. opracowywanie dokumentacji ochrony obiektów Urzędu Dzielnicy pod nadzorem biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,

 9. nadzór nad stosowaniem zasad dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy,

 10. budowę, rozbudowę oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego w ramach wykonywanych zadań pod nadzorem biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,

 11. zakup plomb i innych środków zabezpieczenia,

 12. współpracę z biurem właściwym w sprawach ochrony osób i mienia w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej siedzib Urzędu Dzielnicy, delegatur oraz filii archiwum zakładowego Urzędu,

 13. zapewnienie organizacyjnej i technicznej ochrony przeciwpożarowej.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Referat Gospodarczy i Techniczny,

 • Referat Zaopatrzenia, Ewidencji i Budżetu.