null

Wydział Informatyki dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Daniel Firlej

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 81 95

fax: (+48) 22 443 81 90

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. zapewnienie obsługi informatycznej Wydziałów dla Dzielnicy oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych Biur mających siedzibę w Urzędzie Dzielnicy;

  2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych;

  3. wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji;

  4. eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych;

  5. bieżąca obsługa Wydziału pod względem biurowo-administracyjnym;

  6. inicjowanie szkoleń pracowników Urzędu Dzielnicy w zakresie Wydziału.