null

Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Maciej Oleksiak

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: 22 44 38 008

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy

 2. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

 3. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych

 4. i wieloletnich w zakresie działania Wydziału;

 5. współpraca z właściwymi biurami w zakresie planowania i realizacji na terenie Dzielnicy projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;

 6. opracowywanie dla poszczególnych inwestycji etapów i harmonogramów procesów inwestycyjnych;

 7. pełnienie funkcji inwestora i rozliczanie wydatków inwestycyjnych, w tym przekazywanie wytworzonego majątku;

 8. wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, na obszarze rewitalizacji Dzielnicy;

 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją nowych zadań inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji określonych w załączniku dzielnicowym

 10. do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

 11. zbieranie niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych do sporządzenia raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022;

 12. przegląd polityk sektorowych miasta w aspekcie działań prowadzonych na obszarze rewitalizowanym;

 13. pozyskiwanie informacji o realizowanych i planowanych do realizacji programach i projektach miejskich w obszarach rewitalizowanych;

 14. przygotowywanie projektów aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

 15. m.st. Warszawy do 2022, w tym udział w konsultacjach społecznych;

 16. monitorowanie rzeczowego i finansowego wykonania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022;

 17. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych

 18. w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;

 19. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych

 20. w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Referat Inwestycji Kubaturowych,

 • Referat Wsparcia Rewitalizacji.