null

Wydział Kultury dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Mikołaj Szczepanowski

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 62

fax: (+48) 22 443 81 78

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury
  m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

 2. prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji kultury m.st. Warszawy przekazanych
  do kompetencji Dzielnicyi wydawanie zaświadczeń/wypisów o zawartości ksiąg rejestrowych;

 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury;

 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań tych instytucji;

 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury;

 6. przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
  na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;

 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Biblioteką Publiczną im. Księdza Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Domem Kultury „Praga”.