null

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Cezary Kamiński

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 44 37 900

fax: (+48) 22 44 38 179

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. zapewnienie bezpośredniej obsługi klientów,

  2. obsługiwanie korespondencji wpływającej i wychodzącej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie oraz organizacja i nadzór obiegu korespondencji
    w Urzędzie Dzielnicy;

  3. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz w zakresie działania Wydziału oraz opracowywanie propozycji doskonalenia zasad i procedur obsługi mieszkańców oraz ich wdrażanie;

  4. zapewnienie obsługi zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;

  5. koordynowanie działań związanych z obsługą Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (ETO) Urzędu.

W skład Wydziału wchodzą:
  • Referat Obsługi Bezpośredniej,

  • Referat Kancelaryjno-Sprawozdawczy.