null

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

p.o. Naczelnika

Jacek Cieślak

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 44 37 916

fax: (+48) 22 44 38 180

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną Rady Dzielnicy,

  2. prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną komisji Rady Dzielnicy,

  3. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu;

  4. prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej Przewodniczącego Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;

  5. realizowanie czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady związanyc z oświadczeniami majątkowymi radnych Dzielnicy;

  6. prowadzenie rejestrów interpelacji, wniosków i zapytań radnych Dzielnicy;

  7. sporządzanie harmonogramu dyżurów radnych Dzielnicy i jego aktualizacja;

  8. wprowadzanie, aktualizacja i zatwierdzanie w Biuletynie Informacji Publicznej
    m.st. Warszawy informacji w zakresie działania Rady Dzielnicy.