null

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Katarzyna Gajewicz

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 44 37 972

fax: (+48) 22 44 38 181

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. Sprawy dotyczące zieleni: zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości Dzielnicy (oprócz nieruchomości pod opieką konserwatora zabytków oraz nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy), postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości, postępowania dotyczące zniszczenia drzewa lub krzewu oraz uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

  2. Sprawy z zakresu gospodarowania wodami i gospodarki wodnej.

  3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody, sieci kanalizacyjne, drogi gminne),

  4. Sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

  5. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

  6. Sprawy zwierząt: wydawanie zezwoleń na utrzymanie lub hodowlę psów ras uznawanych za agresywnewydawanie zezwoleń na utrzymanie lub hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach czasowego odebrania zwierząt właścicielowi lub opiekunowi.