null

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

p.o. Naczelnika

Aneta Bezpalko

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 01

fax: (+48) 22 443 79 04

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;

 2. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna spotkań, narad z udziałem Zarządu Dzielnicy;

 3. obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy;

 4. przekazywanie uchwał organów Dzielnicy według właściwości;

 5. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów;

 6. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy;

 7. przekazywanie zgodnie z kompetencjami pism, interwencji, interpelacji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

 8. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

 9. prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu w uzgodnieniu i na zasadach określonych przez Biuro Organizacji Urzędu;

 10. prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy;

 11. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Referat Organizacji Urzędu,

 • Referat Obsługi Zarządu Dzielnicy.