null

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Anna Wrochna

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 44 37 913

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do Biura Marketingu Miasta;

 2. stała współpraca z Biurem Marketingu Miasta związana ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy w materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawa;

 3. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem publikacji Dzielnicy w porozumieniu z Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy – Rzecznikiem Prasowym Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ;

 4. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy,

 5. prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniami promocyjnymi,

 6. zakup i prowadzenie ewidencji materiałów i gadżetów promocyjnych,

 7. współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego,

 8. koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy,

 9. koordynacja działań związanych z prowadzeniem konsultacji z mieszkańcami,

 10. realizacja inicjatyw lokalnych,

 11. wspołpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy, Radą Seniorów Dzielnicy, Forum Rad Rodziców,

 12. przygotowywanie imprez i konkursów promocyjnych.