null

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Krzysztof Celiński

tel.: (+48) 22 443 80 41

fax: (+48) 22 443 81 84

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:

  1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;

  2. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań Wydziału;

  3. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;

  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji;

  5. współpraca z Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ
    w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;

  6. organizowanie  i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.