null

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Iwona Glinka

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 80 50

fax: (+48) 22 44 38 186

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 2. sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 3. nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 6. gromadzenie informacji o postępowaniach przygotowywanych i przeprowadzanych w ramach procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 7. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 8. opracowywanie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej zakresu działania Wydziału;
 9. reprezentacja Dzielnicy Ursynów w postępowaniach odwoławczych w Urzędzie Zamówień Publicznych;
 10. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa;
 11. opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 12. współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie sprawozdań i raportów z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 13. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w Urzędzie