null

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Dorota Michalicka

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 44 37 986

fax: (+48) 22 44 38 187

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. realizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie gospodarki lokalowej;

 2. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym najmu socjalnego lokali i zamiennych położonych na obszarze Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń;

 3. prowadzenie spraw związanych z regulacją tytułów prawnych do lokali mieszkalnych;

 4. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali w trybie najmu socjalnego, w ramach realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję z prawem do zawarcia umowy w trybie najmu socjalnego lokalu;

 5. prowadzenie spraw związanych z wydzieleniem pomieszczeń tymczasowych z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy;

 6. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego;

 7. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;

 8. przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji,    sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;

 9. współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz innymi jednostkami w zakresie wykonywanych zadań.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w zakresie zadań przekazanych do kompetencji Dzielnicy.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Referat Lokali Mieszkalnych,

 • Referat Spraw Własnościowych,

 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.