null

Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 - informacja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności

 

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych.

W związku z powyższym prosi się właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wstępu na tereny leśne i wykonanie niezbędnych prac.