null

Wznowienie obrad LVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 wznowione zostaną obrady LVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".