null

XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 24.11.2021 r., Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ zwołał XL Sesję Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na dzień  1 grudnia 2021 r. na godz. 18.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ
    m.st. Warszawy Pani Elżbiety Kowalskiej-Kobus.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Wolne wnioski i sprawy różne.
  5. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 1 grudnia 2021 r. (środa) do godz. 14.00.