null

XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 26 stycznia 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: nr XXXVII z dnia 04.10.2021 r., nr XXXVII cz. 2 z dnia 06.10.2021 r., nr XXXIX z dnia 12.10.2021r., nr XXXVIII z dnia 13.10.2021 r., nr XL z dnia 01.12.2021 r., nr XLII z dnia 15.12.2021 r.
 4. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ. (druk nr 269)
 5. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej. (druk nr 270)
 6. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. (druk nr 271)
 7. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów budynku przy ul. .......* reprezentowanych przez Pana .....* na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (druk nr 254)
 8. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP w imieniu Pani ........* na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 272)
 9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  za lata 2019-2022.
 10. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat remontu oraz podłączenia do sieci centralnego ogrzewania budynków objętych roszczeniami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

* W porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących oraz adresu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 25 stycznia 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.