null

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 20 maja 2022 r., na dzień 25 maja 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy.
 5. Zamknięcie Sesji.

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 25 maja 2022 r. (środa) do godz. 12.00.