null

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor

Bożena Salich

ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa

tel.: (+48) 22 205 41 00, (+48) 22 205 41 07

fax: (+48) 22 205 41 90

http://www.zgn-praga-pn.waw.pl/

Administracje Obsługi Mieszkańców
 1. ul. Mackiewicza Nr 11,

 2. ul. Tarchomińska Nr 14,

 3. ul. Bródnowska Nr 24, 

 4. ul. Burdzińskiego Nr 7.

Działy ZGN:
 • Dział Eksploatacji,

 • Dział Techniczny,

 • Dział Finansowo-Księgowy,

 • Dział Zatrudnienia,

 • Dział Lokali Użytkowych,

 • Komórka ds. Zamówień Publicznych.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Praga-Północ jest zakładem budżetowym działającym na obszarze administracyjnym Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. Przedmiotem działalności ZGN jest zarządzanie na terenie Dzielnicy Praga-Północ zasobami stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy.

W szczególności przedmiotem działania jest:
 • ewidencja budynków, urządzeń do nich przynależnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz terenów posesji,

 • utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na terenach do nich przynależnych oraz w ich otoczeniu,

 • utrzymanie w sprawności technicznej budynków i ich instalacji,

 • zapewnienia dostaw do budynków energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i funkcjonalności odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości,

 • prowadzenie remontów w zarządzanych nieruchomościach,

 • pobieranie czynszów i zaliczek oraz opłat za świadczenia wraz z ich rozliczaniem za lokale mieszkalne i użytkowe,

 • ścisła współpraca z mieszkańcami, użytkownikami i właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wymiany niezbędnych informacji w celu zapewnienia bieżącej funkcjonalności budynków.