null

Zakładanie działalności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przeczytaj, czy możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, zwłaszcza jeśli jesteś cudzoziemcem.

Przed założeniem działalności zobacz, co musisz wiedzieć, zanim zarejestrujesz firmę?

Czy możesz prowadzić działalność nierejestrową – czyli bez składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Więcej informacji znajdziesz w Serwisie informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, prowadzonym przez  Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jeśli potrzebujesz doradztwa biznesowego, prawnego lub księgowego polecamy wizytę w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Zobacz też, jak Warszawa wspiera przedsiębiorczych.

Rejestracja firmy

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj swoje dane, nazwę firmy (musi zawierać Twoje imię i nazwisko), adres działalności.

Do założenia działalności potrzebujesz ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz wypełnionego wniosku (CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja działalności gospodarczej oraz wszelkie zmiany we wpisie są zwolnione z opłat

 

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w dowolnym urzędzie miasta/gminy/dzielnicy w Polsce – nie obowiązuje rejonizacja. W Warszawie miejscem składania wniosku CEIDG-1 są Urzędy Dzielnic.

przez pełnomocnika – pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości oraz okazać oryginał udzielonego na piśmie pełnomocnictwa do dokonania wpisu do CEIDG (przykładowy druk pełnomocnictwa do wypełnienia można pobrać tu [wstawić link]). Za pełnomocnictwo trzeba zapłacić 17 zł opłaty skarbowej, chyba że pełnomocnik jest współmałżonkiem, rodzeństwem, wstępnym (twoim rodzicem, dziadkiem) lub zstępnym (twoim potomkiem) – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.
[- jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.]

 1. listownie – wypełniony wniosek wyślij listem poleconym, lecz wtedy podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie, a datą przyjęcia wniosku jest data wpływu do Urzędu
 2. elektronicznie - wypełniając formularz on-line i podpisując go swoim podpisem zaufanym (musisz posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Sprawdź, co to jest Profil Zaufany, podpis zaufany i jak można go założyć).
   

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnianiu wniosku, zadzwoń do Centrum Pomocy na numer telefonu (+48) 801 055 088 lub (+48) 22 765 67 32 lub skorzystaj z pomocy konsultantów do spraw rejestracji działalności z Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie, tel.: (+48) 22 443 22 17, (+48) 22 443 07 56 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem:

 • do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie/weryfikację numeru statystycznego REGON.
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub - dla rolników - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o rejestrację płatnika składek – pamiętaj, że w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności musisz udać się do ZUS, by zgłosić siebie do ubezpieczenia. Zobacz, jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń. Deklaracje do ZUS możesz też dołączyć do wniosku CEIDG-1.
 • ZUS ZUA – jeśli działalność gospodarcza jest Twoim jedynym źródłem dochodów i podlegasz zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 • ZUS ZZA – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo np. masz umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i nie chcesz podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym,
 • do urzędu skarbowego o nadanie/weryfikację Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) jak też oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym o osób fizycznych (zaznacz odpowiednią rubrykę we wniosku CEIDG-1). Dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym jest konieczna w przypadku:
 • wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • rejestracji kasy fiskalnej,
 • rejestracji VAT (formularz VAT-R), której należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Uwaga – nie możesz złożyć VAT-R, jeśli nie posiadasz NIP.

Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie. Jeśli posiadasz już NIP i REGON, podaj go na wniosku – numery się nie zmienią.

Po rejestracji wniosku w CEIDG dane Twojej działalności ujawnią się w bazie przedsiębiorców online, w tym informacje o nadaniu NIP i REGON.

Pamiętaj! Rejestracja działalności gospodarczej oraz wszelkie zmiany we wpisie są zwolnione z opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG są dostępne na stronie internetowej Ministra Gospodarki ceidg.gov.pl. Mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.