null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ilona Soja-Kozłowska – Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

zdjęcie profilowe Burmistrza Dzielnicy
 

Życie rodzinne

Ilona Soja-Kozłowska urodziła się w 1977 roku, mama Jaśka i Róży, rodowita warszawianka.
Jej pasją jest strzelectwo, trenowała sztuki walki, kocha sporty wodne. 

Kariera    

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku ekonomia. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w branży consultingu i marketingu w firmach informatycznych oraz  wydawnictwie. Przez 8 lat zajmowała kierownicze stanowisko w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Ukończyła kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu funduszy europejskich, promocji i zarządzania. Od wielu lat zaangażowana w sprawy warszawskiego samorządu.

W swojej codziennej pracy wyznaje zasadę: każdy sukces to praca zespołowa. Wielokrotnie udowodniła, że potrafi działać dla dobra mieszkańców ponad podziałami, najpierw jako radna dzielnicy Bielany, gdzie pełniła tę funkcję trzykrotnie, uzyskując w jednej z kadencji najwyższy wynik poparcia w dzielnicy, następnie jako burmistrz dzielnicy Bielany.

Zaangażowanie oraz doświadczenie samorządowe sprawiły, że w 2016 roku została wybrana na urząd burmistrza Dzielnicy Białołęka. Objęła to stanowisko w trudnym dla dzielnicy okresie. Wraz z pozostałymi członkami zarządu zażegnała m.in. kryzys w białołęckiej oświacie. Po raz pierwszy w historii Białołęki urząd zapewnił publiczne miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci. Jako burmistrz zarządzała rekordowym w skali stołecznej dzielnicy ponad 100 milionowym rocznym budżetem inwestycyjnym.

Od 2018 roku pełni funkcję Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ. Objęła nadzorem m.in. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, odpowiedzialny za wieloletni i niezwykle kosztowny proces rewitalizacji zabytkowej tkanki dzielnicy, przywracając praskim kamienicom dawny, przedwojenny blask. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w samorządzie, wysokie kompetencje oraz wykształcenie ekonomiczne sprawiają, że doskonale zarządza budżetem dzielnicy w wysokości 460 milionów złotych. Jest również urodzonym negocjatorem, potrafi znaleźć porozumienie nawet, gdy wydaje się ono niemożliwe. 

Najważniejsze cele 

Praga-Północ to niezwykle piękna dzielnica z zachowaną przedwojenną tkaną, dlatego wśród priorytetów Ilony Soja-Kozłowskiej, Burmistrz Dzielnicy, jest przeprowadzenie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na jak największych obszarach dzielnicy. Do tej pory udało się wyremontować kilkanaście zabytkowych kamienic, przywracając im dawny blask oraz poprawiając warunki mieszkaniowe setek prażanek i prażan. To właśnie utrzymanie unikalnego charakteru dzielnicy, dbałość o detale architektoniczne podczas prowadzonych prac oraz zrównoważony rozwój sprawiają, że Praga-Północ może stać się miejscem doskonałym do życia, chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata.

Do priorytetów Ilony Soja-Kozłowskiej w czasie kadencji 2018-2023 należy także utrzymanie i zapewnienie spójnego układu drogowego, zrównoważony rozwój północnych obszarów Pragi-Północ wraz z zaplanowaniem infrastruktury społecznej, a także poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.                                                                                   

Motto

Każdy sukces to praca zespołowa

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

 • Wydziałem Architektury i Budownictwa
 • Wydziałem Budżetowo-Księgowym
 • Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
 • Wydziałem Gospodarowania Nieruchomościami
 • Wydziałem Kadr
 • Wydziałem Obsługi Mieszkańców
 • Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy
 • Wydziałem Ochrony Środowiska
 • Wydziałem Organizacyjnym
 • Wydziałem Prawnym
 • Wydziałem Sportu i Rekreacji
 • Wydziałem Zamówień Publicznych
 • Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy – Rzecznik Prasowy Dzielnicy

oraz koordynuje współpracę z:

 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy
 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Zarządem Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Kontakt

ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.  22 443 79 01
fax. 22 443 79 04
e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl


Dariusz Kacprzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Zdjęcie profilowe Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ
 

Życie rodzinne

Dariusz Kacprzak urodził się w 1974 r. w Warszawie. Mieszkał na Woli (rodzinna dzielnica), Bemowie oraz w Śródmieściu. Od 12 lat mieszka na Białołęce.

Kariera 

Jest absolwentem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, kierunku politologia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Odbył również studia podyplomowe MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom studiów doktoranckich z zakresu zarządzania. Ukończył również studia Executive MBA prowadzone przez Collegium Humanum.

Ma za sobą bogate doświadczenia zawodowe, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pracował jako prywatny przedsiębiorca, członek zarządu spółek prawa handlowego, CEO,  a także pracownik administracji samorządowej zajmując m.in. stanowiska: Naczelnika Wydziału, Dyrektora Biura warszawskiego Ratusza. Był też wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Nieruchomościami im. Polanowskiego w Warszawie.

Jest współautorem komentarza do ustawy o pracownikach samorządowych oraz autorem i współautorem artykułów z zakresu samorządu terytorialnego.

Pełnił również funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ w latach 2014-2017, następnie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka w latach 2017-2018. W obecnej kadencji ponownie pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Północ.

Co ważne wszystkie funkcje w administracji samorządowej piastował i piastuje z rekomendacji lokalnych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Kocham Pragę;  Inicjatywa Mieszkańców Białołęki, Bezpartyjni Samorządowcy).

Jest jednym z warszawskich liderów Bezpartyjnych Samorządowców. W ostatnich wyborach kandydował z list tego Ruchu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu nr 3 (Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) uzyskując poparcie 7.984 wyborców

Najważniejsze cele 

Głównym celem Dariusza Kacprzaka jest wspieranie oświaty poprzez poprawę warunków i jakości nauczania w północnopraskich placówkach. Kolejnym ważnym aspektem są inwestycje w infrastrukturę, m.in. budowa hali sportowej przy ul. Białostockiej, domu komunalnego przy skrzyżowaniu Szwedzkiej i Stolarskiej oraz remonty przedszkoli przy Strzeleckiej 16 i Wołomińskiej 56. Rozszerzenie oferty kulturalnej i oraz proces rewitalizacji są również ważnym elementem w codziennej pracy Pana Burmistrza. Chciałby rozpocząć prace nad  koncepcją zmian na pl. Weteranów 1863 roku wraz z powstaniem nowego gmachu Domu Kultury, budowę pomnika upamiętniającego Ofiary Rzezi Pragi, czy realizację koncepcji Praskiego Traktu Książęcego.
Niezwykle ważna jest rewitalizacja tkanki mieszkaniowej poprawiająca warunki w miejskich lokalach. Dużą uwagę zwraca również na stałą i systemową poprawę w ruchu drogowym oraz zaangażowanie inwestorów w rozbudowę systemu dróg wewnętrznych przy nowych osiedlach. Ostatnim filarem w planach Burmistrza Kacprzaka jest wzmocnienie marki Pragi-Północ na arenie miejskiej, a także krajowej.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym
 • Wydziałem Informatyki
 • Wydziałem Infrastruktury i Remontów
 • Wydziałem Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji
 • Wydziałem Kultury
 • Wydziałem Oświaty i Wychowania
 • Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Wydziałem Zasobów Lokalowych
 • Zespołem Dziedzictwa Kulturowego

oraz koordynuje współpracę z:

 • Biblioteką Publiczną im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Domem Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • placówkami oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Kontakt

ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.  22 443 79 02
fax. 22 443 79 04
e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl