null

Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Paweł Lisiecki - Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

partner Pawła Lisieckiego
 

Prażanin od urodzenia, mąż i ojciec dwóch synów. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul.Brechta oraz XX LO im.Bolesława Chrobrego przy ul.Objazdowej. Z wykształcenia archeolog, historyk i zarządca nieruchomości. Związany z samorządem Pragi Północ od 2002 r. Burmistrz Pragi Północ w latach 2014-2016, a także warszawski Poseł w latach 2015-2023.  

Prezes Stowarzyszenia „Warszawiak na Swoim” walczącego o uwłaszczenie mieszkańców Warszawy.

 

Kontakt

ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.  22 443 79 01
fax. 22 443 79 04
e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

 

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

 1. Wydziałem Architektury i Budownictwa
 2. Wydziałem Budżetowo-Księgowym;
 3. Wydziałem Gospodarowania Nieruchomościami;
 4. Wydziałem Kadr i Kontroli;
 5. Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy;
 6. Wydziałem Organizacyjnym;
 7. Wydziałem Prawnym;
 8. Wydziałem Zamówień Publicznych;
 9. Zespołem Kontaktów z Mediami,

oraz koordynuje współpracę z:

 1. Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga-Północ;
 2. Biblioteką Publiczną im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 3. Domem Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 4. Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 5. Zarządem Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

Zdjęcie profilowe Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ
 

Dariusz Kacprzak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 

Życie rodzinne

Dariusz Kacprzak urodził się w 1974 r. w Warszawie. Mieszkał na Woli (rodzinna dzielnica), Bemowie oraz w Śródmieściu. Od 12 lat mieszka na Białołęce.

Kariera 

Jest absolwentem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, kierunku politologia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Odbył również studia podyplomowe MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom studiów doktoranckich z zakresu zarządzania. Ukończył również studia Executive MBA prowadzone przez Collegium Humanum.

Ma za sobą bogate doświadczenia zawodowe, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pracował jako prywatny przedsiębiorca, członek zarządu spółek prawa handlowego, CEO,  a także pracownik administracji samorządowej zajmując m.in. stanowiska: Naczelnika Wydziału, Dyrektora Biura warszawskiego Ratusza. Był też wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Nieruchomościami im. Polanowskiego w Warszawie.

Jest współautorem komentarza do ustawy o pracownikach samorządowych oraz autorem i współautorem artykułów z zakresu samorządu terytorialnego.

Pełnił również funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ w latach 2014-2017, następnie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka w latach 2017-2018. W obecnej kadencji ponownie pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Północ.

Co ważne wszystkie funkcje w administracji samorządowej piastował i piastuje z rekomendacji lokalnych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Kocham Pragę;  Inicjatywa Mieszkańców Białołęki, Bezpartyjni Samorządowcy).

Jest jednym z warszawskich liderów Bezpartyjnych Samorządowców. W ostatnich wyborach kandydował z list tego Ruchu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu nr 3 (Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) uzyskując poparcie 7.984 wyborców

Kontakt

ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.  22 443 79 02
fax. 22 443 79 04
e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

 1. Wydziałem Informatyki;
 2. Wydziałem Infrastruktury i Remontów;
 3. Wydziałem Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji;
 4. Wydziałem Oświaty i Wychowania;
 5. Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej;
 6. Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia;
 7. Wydziałem Zasobów Lokalowych,

oraz koordynuje współpracę z:

 1. Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy;
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 3. placówkami oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 5 w Warszawie;
 5. VII Ogrodem Jordanowskim w Warszawie.

 

Jacek Wachowicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
 

Jacek Wachowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy


Życie rodzinne

Jacek Wachowicz urodził się w 1960 roku w Warszawie, jest żonaty, ma dwie córki i jednego wnuczka.

Kariera

Ukończył studia wyższe na kierunku administracji publicznej. Jest związany z praskim samorządem od ponad 25 lat. Wieloletni radny. W kadencji 2018-2023 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ. Od wielu lat prowadzi także własną firmę.

Urodził się na Pradze-Północ i to tutaj aktywnie działa na rzecz lokalnego samorządu. Założyciel oraz prezes stowarzyszenia Kocham Pragę, były prezes Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Od zawsze zaangażowany w sprawy mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Za pracę społeczną i zasługi dla stolicy otrzymał Honorową Złotą Odznakę, a także medal im. Stefana Starzyńskiego.

Drugą pasją Jacka Wachowicza jest sport oraz troska o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu sportowej rywalizacji. Przez wiele lat pełnił społecznie funkcję prezesa Parafialnego Klubu Sportowego „Praga”, był także pełnomocnikiem ds. młodzieży przy Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. Jego zapał i zaangażowanie zostały docenione przez ministra sportu, który odznaczył go złotą i srebrną odznaką: Zasłużony Działacz Sportowy.

Jacek Wachowicz jest współautorem utworzenia Praskiego Traktu Książęcego, który będzie wizytówką prawobrzeżnej części Warszawy. Ma on połączyć Pragę ze Śródmieściem oraz Traktem Królewskim. Stanie się to możliwe dzięki budowie kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, której pomysłodawcą jest również Jacek Wachowicz. Z jego inicjatywy utworzone zostało także dojście do Cmentarza Cholerycznego.

Pamięć historyczna oraz pielęgnowanie wartości patriotycznych od zawsze przyświecają jego działaniom. Dba o upamiętnianie najważniejszych wydarzeń historycznych na Pradze-Północ.

Z jego inicjatywy Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła 4 listopada Dniem Pamięci o Ofiarach Rzezi Pragi. Również dzięki niemu odbywają się coroczne obchody Powstania Warszawskiego na Pradze. Działa także na rzecz upamiętnienia ofiar praskich katowni, przy których dzięki jego staraniom odsłaniane są tablice pamiątkowe.
 

Kontakt

ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel. 22 443 79 03
fax.22 443 79 04
e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

 1. Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym;
 2. Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
 3. Wydziałem Kultury;
 4. Wydziałem Obsługi Mieszkańców;
 5. Wydziałem Ochrony Środowiska;
 6. Wydziałem Sportu i Rekreacji;
 7. Zespołem Dziedzictwa Kulturowego,

oraz koordynuje współpracę z:

 1. Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
 2. Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.