null

Zespół Dziedzictwa Kulturowego dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Elżbieta Przybylska

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 56

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. zarządzanie, w granicach kompetencji Dzielnicy, ochroną i wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – w szczególności koordynowanie działań związanych z dokumentacją elementów dziedzictwa materialnego i niematerialnego - identyfikacja zasobu, stworzenie bazy wiedzy o lokalnym dziedzictwie, rozpowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Dzielnicy,

  2. promocja dziedzictwa kulturowego Dzielnicy,

  3. stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie lokalnego rzemiosła, działalności twórczej oraz turystyki.