null

Zima w Mieście 2022 na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Granatowa grafika z napisem Zima w Mieście

Wolne miejsca w ramach akcji "Zima w Mieście" na Pradze-Północ! Rodzice, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci na zajęcia w szkołach, wciąż mają taką możliwość.

Podobnie jak w minionych latach, zajęcia w ramach Zimy w Mieście, będą odbywac się pięć dni w tygodniu od 7:00-8:00 do 16:00-17:00. Uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz bogaty wachlarz zajęć sportowych, plastycznych, edukacyjnych. 

W najbliższej edycji „Zimy w Mieście” w Dzielnicy Praga-Północ dla dzieci i młodzieży udostępnione zostaną trzy Feryjne Placówki Edukacyjne:

  • Szkoła Podstawowa nr 30 przy ulicy Kawęczyńskiej 2,
  • Szkoła Podstawowa nr 127 przy ulicy Kowieńskiej 12/20,
  • Szkoła Podstawowa nr 258 przy ulicy Brechta 8.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN.
 

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022 rozpoczynją się 30 grudnia 2021 r. o godz 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. Zapisać można się na dwa sposoby:

Sposób I: tradycyjnie

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w szkole. Kartę można pobrać w placówce lub ze strony internetowej "Zimy w Mieście" 2022 (TU

Sposób II: elektronicznie

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie (TU) za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

Ważne! Wciąż są wolne mejsca. Nie trzeba zapisywać dziecka na cały tygodniowy turnus. Istnieje możliwość zapisania na poszczególne dni.


Ile kosztuje udział dziecka w akcji "Zima w Mieście" ?

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Uwaga! Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Dziewczynka na śniegu z sankami