null

Znamy wyniki oceny projektów z budżetu obywatelkiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
granatowa grafika z białym napisem informująca o ogłoszeniu wyników oceny projektów z budżetu obywatelskiego

Opublikowane zostały wyniki oceny projektów, złożonych przez mieszkańców, do budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

Na Pradze-Północ mieszkańcy, w ramach budżetu obywatelskiego, złożyli 115 projektów. 88 z nich zostało ocenionych pozytywnie, a 24 zostały zweryfikowane negatywnie. Podczas prowadzonej oceny sprawdzane były m.in.:

  • możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku,
  • czy na wskazanym przez autora terenie projekt może być zrealizowany – czy Miasto jest jego właścicielem lub czy realizacja projektu nie kolidowałaby z planowaną inwestycją,
  • czy projekt zyska pozytywną opinię wszystkich niezbędnych biur,
  • czy jest możliwy do zrealizowania technicznie.

To tylko niektóre elementy, które były oceniane podczas trwającego kilka miesięcy procesu weryfikacji zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów. Na stronie internetowej budżetu obywatelskiego w Warszawie można sprawdzić szczegóły dotyczące oceny w karcie oceny formalnej i merytorycznej, które są dostępne przy każdym projekcie. 

Do 11 maja mieszkańcy, których projekty zostały ocenione negatywnie mogą złożyć odwołanie. W odwołaniu należy wskazać punkt z karty oceny, do którego odwołanie się odnosi. Odwołania można składać elektronicznie logując się na swoje konto na stronie internetowej budżetu obywatelskiego w Warszawie lub papierowo w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15.

granatowa grafika z białym napisem informująca o ogłoszeniu wyników oceny projektów z budżetu obywatelskiego