null

Zwierzęta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na Pradze-Północ najwięcej gatunków zwierząt można zaobserwować nad Wisłą i na terenach jej przyległych. Oprócz wielu gatunków ptaków można spotkać dziki, sarny, lisy, bobry.

Regularnie od kilku lat bóbr zostawia na brzegu Wisły ślady żerowania – obgryzione pędy wierzb, które łatwo rozpoznać po charakterystycznych śladach zębów. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć zająca, piżmaka, norkę amerykańską. Wieczorami na niebie widoczne są nietoperze (choć, bywało ich dużo więcej). Niestety nietoperze mają coraz mniej możliwości bytowania i coraz więcej przeszkód zakłócających ich zmysły niezbędne do przemieszczania się. W Parkach oprócz lubianych przez wszystkich wiewiórek, w krzewach i korzeniach ukrywają się drobne gryzonie.

Wisła na całym praskim odcinku chroniona jest jako obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 objęta ochroną jako obszar szczególnie chroniony ze względu na dyrektywę ptasią, czyli występowanie rzadkich gatunków ptaków.

Nad Wisłą można spotkać: oprócz różnych gatunków mew i rybitw nurogęsi (których młode wykluwają się w gniazdach w dziuplach starych drzew i wyskakują tuż po wylęgnięciu na ziemię), czaple siwe, brzegówki, ptaki z rodziny siewkowatych, zimorodka, kaczki mandarynki i krzyżówki. Dalej w głąb lądu słowiki, kosy, szpaki, sikory: modraszki, bogatki, ubogie, dzięcioły w tym dzięcioła zielonego, pleszki, pokrzewki, rudziki, zięby, sójki, pełzacze, kowaliki, kulczyki i te najbardziej znane czyli wróble i mazurki, kwiczoły. Natomiast zimą widoczne są jemiołuszki i gile. Zimą przez całą dzielnicę ok. godziny 16 przelatują ogromne stada ptaków krukowatych, które naszą dzielnicę wybrały jako miejsce noclegowe. Nocują na największych pozostałych jeszcze drzewach Parku Praskiego, terenu Szpitala Praskiego i Osiedla Panieńska.

Praga-Północ szczególnie może być dumna z ptaków drapieżnych, które można obserwować na Terenie całej dzielnicy, bowiem w ramach projektu obywatelskiego zostało zamontowanych 10 platform dla pustułek (już w pierwszym sezonie w dużej części zajętych).

Pustułki mają swoje historyczne stanowiska min. na budynku Młyna Michla, czy Szpitala Praskiego. Od kilku lat mamy też swoje sokoły wędrowne, które upodobały sobie wieżę Katedry Praskiej. Trzeba również zaznaczyć, że od kilku lat szczególną troską otoczone są owady w tym owady zapylające: trzmiele, pszczoły w tym pszczoły samotne oraz motyle, bowiem na terenie Dzielnicy pojawiło się dużo miejsc przychylnych dla owadów z kwiatami, krzewami kwitnącymi, które są bazą pokarmową i schronieniem dla owadów od najwcześniejszej wiosny do później jesieni. Ten trend trwa i coraz więcej wspólnot przejmuje dobre wzorce stwarzając w swych małych przestrzeniach kwitnące ogrody.

Więcej informacji Zwierzęta w mieście - Warszawa 19115