• Artykuł

  Od 17 do 21 marca trwa nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Kryteria kandydatów Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku powyżej 18 lat, powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zadania...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Praga-Północ, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe udzielają wsparcia osobom w kryzysie bezdomności. Pomoc przybierać może formę wsparcia finansowego, rzeczowego czy poradnictwa. Na terenie Dzielnicy wsparcia udzielają streetworkerzy, którzy odwiedzają miejsca, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne i udzielają im niezbędnego wsparcia. Osoba bezdomna – zgodnie z art.6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U.2018. poz....

 • Artykuł

  W środę, 10 marca, odbędzie się XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radni spotkają się w trybie zdalnym. Początek obrad zaplanowany jest na godz. 16.00. Posiedzenie sesji będzie dostępne dzięki transmisji on-line zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Transmisja dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w zakładkę "Samorząd", a następnie "Rada Dzielnicy". Mieszkańcy mogą wziąć udział w Sesji Rady Dzielnicy po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na...

 • Artykuł

  Od wtorku, 2 marca, rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z oferta placówek edukacyjnych na Pradze-Północ. Lista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych - dla dzieci ubiegających się o przyjęcie - zostanie udostępniona w elektronicznym systemie rekrutacji 2 marca o godz. 13.00. Od 2 marca do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w...

 • Artykuł

  Celem kampanii "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo" jest promowanie wśród obywateli wiedzy na temat korzyści, jakie niesie korzystanie z bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo...

 • Artykuł

  W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" na Pradze-Północ zabytkowa kolumna pojazdów przejechała miejscami kaźni. Złożone zostały kwiaty na terenie byłego Karno-Śledczego Więzienia Warszawa III - Praga "Toledo", odsłonieto także tablicę upamiętniającą ofiary sowieckiego kontrwywiadu wojskowego "Smiersz" na gmachu VIII LO im. Władysława IV. W ostatnich latach Zarząd Dzielnicy Praga-Północ wraz z lokalnymi stowarzyszeniami historycznymi organizował marsz...

 • Artykuł

  Praskie Dni Teatru to nowy projekt kulturalny na warszawskiej Pradze-Północ. Zapraszamy na artystyczny przegląd praskich teatrów. Wydarzenie rozpoczyna się 8 marca, a transmisje wszystkich przedstawień dostępne będą bezpłatnie on-line na oficjalnym profilu Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Pandemia sprawiła, że dostęp do kultury był dla wielu miłośników sztuki utrudniony, dlatego wiosna na Pradze-Północ rozpoczyna się na deskach praskich teatrów. Przez ponad dwa tygodnie mieszkańcy...

 • Artykuł

  Dziś nad ranem (24 lutego) doszło do awarii wodociągowej w okolicy ul. Jagiellońskiej 4. Na miejscu są pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którzy szukają przyczyny wypływu oraz starają się jak najszybciej usunąć awarię. Przerwy w dostawie wody mogą dotyczyć następujących nieruchomości: ul. Jagiellońska 1,4 ul. Zamoyskiego 2, 4, 25, 27, 29 ul. Marcinkowskiego 2, 6, 7, 9, 11, 13 ul. Sprzeczna 4, 8 ul. Targowa 23, 25 ul. Okrzei 1A W związku z brakiem wody...

 • Artykuł

  Rusza rekrutacja do szkół podstawowych w stolicy! Rodzice mają czas od 2 do 18 marca by zarejestrować w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Urząd Dzielnicy przygotował przewodnik po placówkach na Pradze-Północ, by ułatwić dokonanie wyboru. Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (ur. I-XII 2014 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6-letnie (ur. I-XII 2015 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w...

 • Artykuł

  Rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych! Rodzice mają czas od 2 do 18 marca by zarejestrować w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Urząd Dzielnicy Praga-Północ przygotował informator, by ułatwić dokonanie wyboru. Pomysłodawczynią "przewodnika" dla rodziców jest Patrycja Sondij - przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat - od początku roku szkolnego w roku...