Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  24

  XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 20 maja 2022 r., na dzień 25 maja 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 25 maja 2022 r. (środa) do godz. 12.00.

 • MAJ
  17

  Cyfryzacja Miejsc Pamięci - ankieta

  W związku z procesowanym projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o nazwie Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego Systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt. wszystkich cmentarzy oraz niecmentarnych miejscach pochówków w Polsce oraz szczegółowych danych o grobach i pochówkach. System zawierać będzie m.in. takie informacje jak: dane cmentarzy, dane grobów (w tym geolokalizacyjne) oraz osób pochowanych, dane zmarłego umożliwiające dokonanie pochówku bez konieczności udawania się do Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto system będzie przechowywał wiedzę historyczną o bohaterach Rzeczpospolitej, a dokładniej o osobach zasłużonych i weteranach. Będzie również obejmował cyfrowe zasoby danych na temat cmentarzy i grobów wojennych, które opowiadają trudną historię ofiary złożonej przez polskich obywateli na ołtarzu wolności. Chcemy, aby stworzony system jak najlepiej odpowiadał na potrzeby obywateli oraz instytucji zajmujących się obsługą tego obszaru, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w zakresie zapotrzebowania na te usługi. Zebrane wyniki stanowić będą podstawę analiz w ramach Studium Wykonalności projektu i będą miały istotny wpływ na kierunek rozwoju systemu. Link ankiety kierowanej do zarządców cmentarzy oraz właścicieli krematoriów: Urzędy gminy, Kościoły i związki wyznaniowe, Urzędy Wojewódzkie, Zarządcy krematoriów https://www.webankieta.pl/ankieta/730777/badanie-cyfryzacja-miejsc-pamieci.html Link ankiety dedykowanej obywatelom: Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w wieku powyżej 18 lat https://www.webankieta.pl/ankieta/727879/badanie-cyfryzacja-miejsc-pamieci.html Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z założeniami projektu na dedykowanej stronie pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacjamiejscpamieci Uwagi, sugestie oraz pytania można zgłaszać na adres mailowy projektu: cmp@coi.gov.pl

 • MAJ
  11

  XLVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 18 maja 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja koncepcji realizacji Praskiego Traktu Książęcego na odcinku Wybrzeże Helskie - ul. Targowa. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 18 maja 2022 r. (środa) do godz. 12.00.

 • MAJ
  11

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 17 maja 2022 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Uporządkowanie kwestii związanych z przyjmowaniem stanowisk przez Komisję Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przyjęcie przez Komisję Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy trzech zaległych stanowisk: w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ, w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej oraz w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. Problem zakłócania ciszy i porządku publicznego przez działalność kompleksu kulturowo-biznesowego „Mała Warszawa” mieszczącego się przy ul. Otwockiej 14. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • MAJ
  09

  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 12 maja 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie zdalne. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie skarg na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamknięcie posiedzenia. * W projekcie porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • MAJ
  09

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 10 maja 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie zdalne. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca remontów i inwestycji w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 10 maja 2022 r. (wtorek) do godz. 12.00.

 • KWI
  22

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Porzadek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za marzec 2022 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7229/2022 z dnia 01.04.2022 r.) Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

 • KWI
  20

  XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 27 kwietnia 2022 r. (środa) na godz. 16.00 zwołana została XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów: nr XXXVII z dnia 04.10.2021 r., nr XXXVII cz. 2 z dnia 06.10.2021 r., nr XXXIX z dnia 12.10.2021r., nr XXXVIII z dnia 13.10.2021 r., nr XL z dnia 01.12.2021 r., nr XLI z dnia 15.12.2021 r., nr XLV z dnia 06.04.2022 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami (druk nr 284) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (druk nr 274) Przedstawienie przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy bieżącej informacji na temat kontynuowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji po roku 2022. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za lata 2019-2022. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat remontu oraz podłączenia do sieci centralnego ogrzewania budynków objętych roszczeniami. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) do godz. 12.00.

 • KWI
  05

  XLV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 6 kwietnia 2022 r. (środa) na godz. 17.00 zwołana została XLV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 6 kwietnia 2022 r. (środa) do godz. 12.00.

 • KWI
  05

  Posiedzenie połączonych Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie połączonych Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Wyrażenie stanowiska w sprawie stałej organizacji ruchu, przygotowanych dla potrzeb wprowadzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Dzielnicy Praga-Północ w rejonie osiedla Praga II oraz pl. Hallera. Analiza inwestycji pn. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, obejmującej swoim zakresem zmiany organizacji ruchu w ul. Okrzei i ul. Kłopotowskiego. Sprawy różne, wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 8 kwietnia 2022 r. (piątek) do godz. 16.00.