Komunikaty i ogłoszenia

 • SIE
  02

  Wznowienie obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16.15 wznowione zostaną obrady LI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • LIP
  07

  LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek grupy radnych zwołana została LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na 13 lipca 2022 r. (środa) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zmiany w składach komisji Rady Dzielnicy. Interpelacje i zapytania radnych. Wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • LIP
  07

  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 14 lipca 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie hybrydowym – stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz zdalnie. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wniesionej przez Panią *, Zamknięcie posiedzenia. * W projekcie porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • LIP
  04

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektów ruchu drogowego na podwórkach i terenach wewnątrzosiedlowych uwzględniając funkcjonowanie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnicy Praga-Północ. Przeniesienie małej architektury - na stałe zamontowanego stołu szachowego i do tenisa stołowego łącznie z ławkami, które usytuowane są pomiędzy budynkami Jagiellońska 50 i 54. Zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych na chodnikach w sezonie jazdy na rowerach, hulajnogach i rolkach: ul. Jagiellońska na odcinku: Okrzei -Kępna ul. Jagiellońska na odcinku: Ratuszowa- przystanek tramwajowy Ratuszowa ZOO 01 do ul. Jagiellońska 35, przy murze ogrodzenia kościoła MBL, ul. Jagiellońska str. parzysta Ratuszowa – Rondo Starzyńskiego ul. Targowa od ul. Białostockiej do Targowej 50/52- niedokończona ścieżka rowerowa. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

 • CZE
  29

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 6 lipca 2022 r. (środa) na godz. 15.40 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Aktualizacja informacji w sprawie modernizacji placów zabaw w placówkach przedszkolnych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Sprawy różne, Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 5 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • CZE
  17

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za kwiecień i maj 2022 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7390/2022 z dnia 11.05.2022 r.) Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7487/2022 z dnia 16.05.2022 r.) Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 7598/2022 z dnia 08.06.2022 r.) Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

 • CZE
  15

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 21 czerwca 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie stanowiska ws. projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ul. Objazdowej. Zamknięcie posiedzenia.

 • CZE
  15

  L Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 22 czerwca 2022 r. (środa) na godz. 17.00 zwołana została L Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów: nr XXXVII z dnia 04.10.2021 r., nr XXXVII cz. 2 z dnia 06.10.2021 r., nr XXXIX z dnia 12.10.2021r., nr XXXVIII z dnia 13.10.2021 r., nr XL z dnia 01.12.2021 r., nr XLI z dnia 15.12.2021 r., nr XLV z dnia 06.04.2022 r., nr XLVII z dnia 18.05.2022 r., nr XLVIII z dnia 25.05.2022 r., nr XLIX z dnia 08.06.2022 r. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat budynku B Szpitala Praskiego. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat zagospodarowania międzywala na Golędzinowie. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 293) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 294) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 295) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. (Druk nr 296) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2021 rok. (Druk nr 297) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2027 r. (Druk nr 298) Sprawozdania z działalności Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za lata 2019-2022. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 274) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie firmy odbierającej odpady z terenu dzielnicy Praga-Północ. (Druk nr 269) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Szwedzkiej. (Druk nr 270) Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozwoju sieci monitoringu na Pradze-Północ. (Druk nr 271) Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat Systemu Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat realizacji procesu rewitalizacji w dzielnicy. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat roszczeń w dzielnicy. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów budynku przy ul. ................*reprezentowanych przez Pana .........* na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 254) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP w imieniu Pani .............* na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (Druk nr 272) Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wniesionej przez Panią ............* (Druk nr 299) Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. * W porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących oraz adresu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • CZE
  15

  Wznowienie obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 16.30 wznowione zostaną obrady XLIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Porządek obrad po zmianach wprowadzonych w dniu 8 czerwca 2022 r.: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja koncepcji realizacji Praskiego Traktu Książęcego na ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Radzymińskiej. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy do Uchwały nr XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 279) Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Porządek obrad zrealizowany w dniu 8 czerwca 2022 r.: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja koncepcji realizacji Praskiego Traktu Książęcego na ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Radzymińskiej. Porządek obrad do zrealizowania w dniu 22 czerwca 2022 r.: Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy do Uchwały nr XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok z późniejszymi zmianami. (Druk nr 279) Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • CZE
  14

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 24 czerwca 2022 r. (piątek) na godz. 17.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie wyjazdowe. Miejsce spotkania: ul. Szwedzka 2/4 (brama wjazdowa). Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja w sprawie zakłócania tzw. ciszy nocnej oraz naruszeń porządku publicznego przez działalność klubów muzycznych mieszczących się na terenie Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zamknięcie posiedzenia.