Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  EDIT: Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe koncert odbędzie się w Pałacyku Konopackiego. Zapraszamy serdecznie na wieczór z muzyką filmową!

 • Artykuł

  Warszawskie Dni Rodzinne (15-17 września) to wydarzenie, które łączy rodziny we wspólnej zabawie, odkrywaniu nowych miejsc w mieście. Promuje ideę wesołego, mądrego spędzania wolnego czasu. Co roku swoje wydarzenia zgłaszają miejsca w całej Warszwie, których oferta skierowana jest do rodzin z dziećmi. Otwierają swoje drzwi i zapraszają do zapoznania się z ich działaniami. Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, a w trakcie jednego weekendu przedstawiamy warszawiakom pełną ofertę miasta. Największą...

 • Artykuł

  Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być: osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających...

 • Artykuł

  Na Pradze-Północ mieszkańcy wybrali 13 projektów. Nasza dzielnica zyska nowe drzewa i krzewy, zielone ściany, budki lęgowe, czyste ulice i neon dzielnicy- Kocham Pragę. Na stronie https://bo.um.warszawa.pl można sprawdzic jakie projekty wygrały w głosowaniu. Jeszcze raz dziękujemy za udział w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego - zwłaszcza autorkom i autorom pomysłów i wszystkim głosującym.

 • Artykuł

  To hasło brzmi jak ćwiczenie logopedyczne – ale od soboty możemy go z powodzeniem używać podczas wypoczynku nad Wisłą. Na cztery warszawskie plaże - Żoliborz, Rusałka, Poniatówka i Saska – wracają Plażowe i Plażowi.

 • Artykuł

  Do 5 lipca zgłoś swój warszawski utwór lub aranżację warszawskich szlagierów.

 • Artykuł

  Od 1 lipca pomoc dla mieszkańców świadczona będzie tylko osobiście w Punkcie.

 • Artykuł

  Zapraszamy na letnie plenerowe pokazy filmowe na tarasie Pałacyku Konopackiego i w Muszli koncertowej w Parku Praskim!

 • Artykuł

  Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027. Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Ogłaszam nabór kandydatów na ławników w kadencji 2024-2027 do następujących sądów: Sąd Okręgowy w Warszawie – 217 ławników, Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników, Sąd...

 • Artykuł

  Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert i ogłoszeniem na wynajem lokalu w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Termin składania ofert od 3 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. w godzinach 8.00 - 15.00.

 • Artykuł

  Na 6 lipca 2023 r. (czwartek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja na temat przeznaczenia obiektu przy ul. Szymanowskiego 4a (Dom Samotnej Matki) w której aktualnie znajdują się dwie samotne matki (w jakim...

 • Artykuł

  Niedzielne koncerty artystów związanych z konkursem Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic w Centrum Praskim Koneser.

 • Artykuł

  Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznaczyła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Wybory odbędą się 24 września 2023 r., a ich przebieg określa Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 2/2023.

 • Artykuł

  Na 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 15.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy na 2023 r. Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia.

 • Artykuł

  Na 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołana została LXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXIV z 20.06.2023 r. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Przyjęcie...

 • Artykuł

  Na 29 czerwca 2023 r. (czwartek) na godz. 17.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia...

 • Artykuł

  Można już zgłaszać kandydatki do tytułu Warszawianki Roku. W 2023 roku zostanie on przyznany kobiecie, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy. Propozycje w tegorocznym plebiscycie przyjmowane są do 23 lipca.

 • Artykuł

  Na 27 czerwca 2023 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210, II piętro Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańca na działanie Zakładu...

 • Artykuł

  Na 28 czerwca 2023 r. (środa) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie sytuacji Osiedla Policyjnego Golędzinów. Zamknięcie posiedzenia.

 • Artykuł

  W sobotę, 24 czerwca, zmienia się rozkład jazdy Warszawskiego Transportu Publicznego. Będzie obowiązywał do 3 września. W wakacje zmienią się rozkłady jazdy kilkudziesięciu linii autobusowych, inaczej będą kursowały tramwaje i metro. Będą nowe linie i dłuższe trasy.