Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Zdecyduj o swojej okolicy i zagłosuj na pomysły swoich sąsiadów. Głosowanie trwa do 30 czerwca!

 • Artykuł

  Na 20 czerwca 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXIII z 16.05.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego...

 • Artykuł

  Na 22 czerwca 2023 r.( czwartek ) o godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks.I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Omówienie realizacji projektu pn. „Zielone skwery dla Pragi” zakładającego organizację przestrzeni publicznej...

 • Artykuł

  Na 13 czerwca 2023 r.( wtorek ) o godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks.I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Zaopiniowanie „Sprawozdania z działalności Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st....

 • Artykuł

  Na 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia komisji. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności DOSIR za 2022 rok. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej za rok...

 • Artykuł

  Na 6 czerwca 2023 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie i zaopiniowanie sprawozdania z działalności OPS-u za 2022r. Informacja nt. działającego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Bazar Szmulki zaprasza przedsiębiorców i kupujących. Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia targu przy ulicy Radzymińskiej 6. To może być nasza wszpólna przestrzeń. Posiadamy do wynajęcia pawilony 15 m2 i 30 m2. Szukamy aktualnie sprzedawców: pieczywa; nabiału; drobiu; chemii; odzieży; Na Bazarek można dojechać komunikacją miejską (tramwaj 13, autobusy 338, 170), ale również własnym środkiem transportu, a na terenie bazarku znajduje się mały parking. Po więcej informacji...

 • Artykuł

  Przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. To wizja dla całego miasta. Określi, gdzie budować mieszkania, jak łączyć je z miejscami pracy i rekreacji, gdzie sadzić zieleń i jak rozwijać komunikację. Tworząc nową konstytucję przestrzenną Warszawy, już dwukrotnie rozmawialiśmy z mieszkańcami. Zbieraliśmy wnioski do projektu Studium i opinie do jego założeń. Teraz czas na dyskusję o projekcie.

 • Artykuł

  We wtorek 30 maja, o godzinie 16:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące studium Multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód. Spotkanie odbędzie się na platformie YouTube. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia zagospodarowania obszaru, obejmującego styk dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe, od stacji Warszawa-Wschodnia do przystanku Warszawa Stadion. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej w tym rejonie, ze...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość finansowania – 1 480 421,01 zł, całkowita wartość zadania – 1 480 421,01 zł Celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; czasowe...

 • Artykuł

  Na 31 maja 2023 r. (środa) na godz. 15.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Północ...

 • Artykuł

  W środę, 24 maja, drogowcy rozpoczną remont części ulicy Ratuszowej. Prace maja potrwać tydzień. Od czwartku o niedzieli, 25-28 maja, fragment drogi w rejonie Namysłowskiej zostanie wyłączony z ruchu, a w noc z wtorku na środę, z 30 na 31 maja, także całe skrzyżowanie. Wyznaczone zostaną objazdy. Od 8:00 w środę, 24 maja, warszawscy drogowcy rozpoczną przygotowania do remontu ul. Ratuszowej u zbiegu z Namysłowską. W tym dniu wykonają tymczasowy chodnik na Ratuszowej pozwalający ominąć pieszym...

 • Artykuł

  Na 30 maja 2023 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu na temat przeprowadzonej kontroli szkolnych boisk pod względem bezpieczeństwa, estetyki, czystości. Informacja Zarządu dotycząca powołań w praskich...

 • Artykuł

  Już po raz szesnasty Zarząd Dzielnicy wyróżnił organizacje i mieszkańców, który promują Dzielnicę poza jej granicami i odznaczają się szczególnym zaangażowaniem w życie społeczne Pragi-Północ.

 • Artykuł

  Na 15 maja 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 zwołana została Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego - bufetu w Dzielnicy Praga-Północ Z powodu nierozstrzygnięcia konkursu na najem lokalu użytkowego – bufetu w Dzielnicy Praga-Północ, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ponownie ogłasza pisemny konkurs ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15. Przedmiotem konkursu jest najem lokalu...

 • Artykuł

  16 maja ruszają zapisy na tegoroczną akcję Lato w Mieście.

 • Artykuł

  Regulamin konkursu „Mama i ja” § 1. Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu „Mama i ja” zwanego dalej „Konkursem”, jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga-Północ, zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs rozpocznie się w dniu 12 maja 2023 r. i trwać będzie do 25 maja 2023 r. Celem Konkursu jest promocja Dzielnicy Praga-Północ, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz wzmacnianie relacji i więzi rodzinnych. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Warunki uczestnictwa w...

 • Artykuł

  Na 16 maja 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXII z 18.04.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego...

 • Artykuł

  Wystawy, tajniki druku czy kolejnictwa, wodociągi warszawskie, warsztaty botaniczne, kuluary radiowych audycji. To oczywiście nie wszystko, co można zaplanować na Noc Muzeów na Pradze-Północ. Na Pragę można będzie też dojechać bezpłatną linią muzealną ze Śródmieścia.