Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Wydarzenie

  Jeśli masz na półce grę planszową, którą z jakiegoś powodu odłożyłeś, brakowało Ci chętnych do gry lub instrukcja była zbyt zawiła, skontaktuj się z nami, spróbujemy ją rozegrać. A może masz ochotę zagrać w coś, co my zaproponujemy? Kontakt e-mail: planszowe@gazeta.pl Wstęp wolny

 • Wydarzenie

  Zapraszamy na zajęcia dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu gry w brydża z arcymistrzem Janem Chodorowskim.

 • Artykuł

  Na 27 lutego 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dot. posadowienia ogrodzenia przy hali sportowej przy ul. Białostockiej, Przyjęcie...

 • Artykuł

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Karol Szyszko oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Paweł Lisiecki zapraszają na spotkanie w ramach Forum Wspólnot i Spółłdzielni Mieszkaniowych poświęcone sposobom skutecznego zarządzania ciepłem w budynkach z udziałem przedstawicieli Ceoliii Energia Warszawa. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. ks. Kłopotowskiego 15. Informacje o spotkaniu: ppn.wor@um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  Za 47 dni odbędą się wybory samorządowe. W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosowanie odbędzie się tylko w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

 • Artykuł

  Każda osoba składająca deklarację podatkową może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to szansa, aby wesprzeć organizacje pozarządowe wspierające postawy obywatelskie, integrujące środowisko lokalne, promujące aktywność fizyczną wśród młodzieży, wspierające seniorów i nie tylko. Zachęcamy do wspierania praskich organizacji pozarządowych, które swoją działalność kierują do mieszkańców Pragi-Północ. Organizacje działające na terenie Pragi-Północ...

 • Artykuł

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej związanej z wyborem Przedsięwzięć objętych bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowegp w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe. Przedmiotowa dokumentacja dotyczy naboru przedsięwzięć w...

 • Artykuł

  Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc grudzień 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do...

 • Artykuł

  Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. W ubiegłych edycjach zgłoszono ponad 1 300 działań, a 108 organizacji zostało nagrodzonych. Zgłoszenia do tegorocznej nagrody potrwają do 11 marca.

 • Artykuł

  Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłoptoowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXV z 01.02.2024 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ...

 • Artykuł

  Na 15 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 17.45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 15.02.2024 r. godz. 17:45 Sala Konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Na 15 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja nt. budynku ,,B” na terenie Szpitala Praskiego, funkcji i zagospodarowania na poszczególnych kondygnacjach budynku. Informacja o...

 • Artykuł

  Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7.00-21.00. Kto może głosować? W wyborach do Rady m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy, jak również w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tej...

 • Artykuł

  Król Danii, który objął tron zaledwie w styczniu, z oficjalną wizytą w Polsce. Odwiedzi dzisiaj warszawską Pragę-Północ.

 • Artykuł

  Przywilej lokacyjny został nadany Pradze 10 lutego 1648 r. przez króla Władysława IV. Nie tworzył całkowicie nowego tworu, ale formalnie nadawał prawa kształtującym się od jakiegoś czasu strukturom miejskim.

 • Artykuł

  18 maja 2024 r. odbędzie się XX edycja jednego z najbardziej lubianych przez warszawiaków wydarzeń kulturalnych – Nocy Muzeów. Od dzisiaj m.st. Warszawa przyjmuje zgłoszenia instytucji, które chcą wziąć udział w akcji.

 • Artykuł

  Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane...

 • Artykuł

  Na 6 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

 • Artykuł

  Na 7 lutego 2024 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Prezentacja planowanej inwestycji F.S.O. PARK, Informacja na temat remontu budynku przy ul. Brzeskiej 5, ...

 • Artykuł

  Na 1 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 17.00, na wniosek grupy radnych, zwołana została LXXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy, a także przedstawicieli jednostek, w których gestii znajdują się sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i sprawami...

 • Artykuł

  Na 10 lutego 2024 r. (sobota) na godz. 16.00 zwołana została LXXVI Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się przy placu Hallera 6. W ramach obchodów Urodzin Pragi zapraszam na prelekcję Jarosława Kaczorowskiego o historii Pragi oraz recital zespołu Zima w Środku Lata. Wstęp wolny.

 • Artykuł

  Trzy miejskie szpitale znalazły się w dziesiątce najlepszych w kraju w rankingu przygotowanym przez Fundację „Rodzić po Ludzku”. Co ważne, zestawienie oparte jest na wynikach ankiet wypełnianych przez kobiety po porodzie.

 • Artykuł

  Zespół Żłobków m.st. Warszawy uruchamia kolejną edycję kursu, w ramach któego będą realizowane szkollenia zawodowe i szkolenia uzupełniające dla opiekunów w żłobkach i dziennych opiekunów.

 • Artykuł

  Na 23 stycznia 2024 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXIII z 05.01.2024 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Kolonii „Ząbkowska”. (druk nr 490) ...

 • Artykuł

  Na 19 stycznia 2024 r. (piątek) na godz. 17.40 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja w sprawie zalewania budynku przy ul. Kępnej, Przyjęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Kolonii „Ząbkowska”, Przyjęcie stanowiska w sprawie...

 • Artykuł

  Na 19 stycznia 2024 r. (piątek) na godz. 17.00 zwołane zostało połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja Dyrekcji Biblioteki Publicznej im ks. Jana Twardowskiego na temat problemów finansowych placówki, Przyjęcie...

 • Artykuł

  Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta.

 • Artykuł

  Biurowiec, szkoła, a może park? Od dziś warszawianki i warszawiacy mogą zgłaszać swoje ulubione miejsca i inwestycje w mieście do jubileuszowej 10. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Najlepsze realizacje, które zostały ukończone w 2023 roku oraz wydarzenia architektoniczne i książki poznamy już w kwietniu.

 • Artykuł

  Dodatkowe pieniądze dla Dzielnicy i placówek znajdujących się na Pradze, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73, kolejny blok komunalny rosnący w oczach – to tylko niektóre działania realizowane w mijającym roku przez Dzielnicę.

 • Artykuł

  Od dziś do 21 stycznia warszawianki i warszawiacy mogą głosować w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 9 lutego.