Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Wydarzenie

  Jeśli masz na półce grę planszową, którą z jakiegoś powodu odłożyłeś, brakowało Ci chętnych do gry lub instrukcja była zbyt zawiła, skontaktuj się z nami, spróbujemy ją rozegrać. A może masz ochotę zagrać w coś, co my zaproponujemy? Kontakt e-mail: planszowe@gazeta.pl Wstęp wolny

 • Wydarzenie

  Zapraszamy na zajęcia dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu gry w brydża z arcymistrzem Janem Chodorowskim.

 • Artykuł

  Na 27 lutego 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dot. posadowienia ogrodzenia przy hali sportowej przy ul. Białostockiej, Przyjęcie...

 • Artykuł

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Karol Szyszko oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Paweł Lisiecki zapraszają na spotkanie w ramach Forum Wspólnot i Spółłdzielni Mieszkaniowych poświęcone sposobom skutecznego zarządzania ciepłem w budynkach z udziałem przedstawicieli Ceoliii Energia Warszawa. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. ks. Kłopotowskiego 15. Informacje o spotkaniu: ppn.wor@um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  Za 47 dni odbędą się wybory samorządowe. W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosowanie odbędzie się tylko w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

 • Artykuł

  Każda osoba składająca deklarację podatkową może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to szansa, aby wesprzeć organizacje pozarządowe wspierające postawy obywatelskie, integrujące środowisko lokalne, promujące aktywność fizyczną wśród młodzieży, wspierające seniorów i nie tylko. Zachęcamy do wspierania praskich organizacji pozarządowych, które swoją działalność kierują do mieszkańców Pragi-Północ. Organizacje działające na terenie Pragi-Północ...

 • Artykuł

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej związanej z wyborem Przedsięwzięć objętych bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowegp w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe. Przedmiotowa dokumentacja dotyczy naboru przedsięwzięć w...

 • Artykuł

  Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc grudzień 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do...

 • Artykuł

  Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. W ubiegłych edycjach zgłoszono ponad 1 300 działań, a 108 organizacji zostało nagrodzonych. Zgłoszenia do tegorocznej nagrody potrwają do 11 marca.

 • Artykuł

  Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłoptoowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXV z 01.02.2024 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ...

 • Artykuł

  Na 15 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 17.45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 15.02.2024 r. godz. 17:45 Sala Konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Porządek obrad: ...

 • Artykuł

  Na 15 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja nt. budynku ,,B” na terenie Szpitala Praskiego, funkcji i zagospodarowania na poszczególnych kondygnacjach budynku. Informacja o...

 • Artykuł

  Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7.00-21.00. Kto może głosować? W wyborach do Rady m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy, jak również w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tej...

 • Artykuł

  Król Danii, który objął tron zaledwie w styczniu, z oficjalną wizytą w Polsce. Odwiedzi dzisiaj warszawską Pragę-Północ.

 • Artykuł

  Przywilej lokacyjny został nadany Pradze 10 lutego 1648 r. przez króla Władysława IV. Nie tworzył całkowicie nowego tworu, ale formalnie nadawał prawa kształtującym się od jakiegoś czasu strukturom miejskim.

 • Artykuł

  18 maja 2024 r. odbędzie się XX edycja jednego z najbardziej lubianych przez warszawiaków wydarzeń kulturalnych – Nocy Muzeów. Od dzisiaj m.st. Warszawa przyjmuje zgłoszenia instytucji, które chcą wziąć udział w akcji.

 • Artykuł

  Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane...

 • Artykuł

  Na 6 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

 • Artykuł

  Na 7 lutego 2024 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Prezentacja planowanej inwestycji F.S.O. PARK, Informacja na temat remontu budynku przy ul. Brzeskiej 5, ...

 • Artykuł

  Na 1 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 17.00, na wniosek grupy radnych, zwołana została LXXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy, a także przedstawicieli jednostek, w których gestii znajdują się sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i sprawami...

 • Artykuł

  Na 10 lutego 2024 r. (sobota) na godz. 16.00 zwołana została LXXVI Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się przy placu Hallera 6. W ramach obchodów Urodzin Pragi zapraszam na prelekcję Jarosława Kaczorowskiego o historii Pragi oraz recital zespołu Zima w Środku Lata. Wstęp wolny.

 • Artykuł

  Trzy miejskie szpitale znalazły się w dziesiątce najlepszych w kraju w rankingu przygotowanym przez Fundację „Rodzić po Ludzku”. Co ważne, zestawienie oparte jest na wynikach ankiet wypełnianych przez kobiety po porodzie.

 • Artykuł

  Zespół Żłobków m.st. Warszawy uruchamia kolejną edycję kursu, w ramach któego będą realizowane szkollenia zawodowe i szkolenia uzupełniające dla opiekunów w żłobkach i dziennych opiekunów.

 • Artykuł

  Na 23 stycznia 2024 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXIII z 05.01.2024 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Kolonii „Ząbkowska”. (druk nr 490) ...

 • Artykuł

  Na 19 stycznia 2024 r. (piątek) na godz. 17.40 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja w sprawie zalewania budynku przy ul. Kępnej, Przyjęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Kolonii „Ząbkowska”, Przyjęcie stanowiska w sprawie...

 • Artykuł

  Na 19 stycznia 2024 r. (piątek) na godz. 17.00 zwołane zostało połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja Dyrekcji Biblioteki Publicznej im ks. Jana Twardowskiego na temat problemów finansowych placówki, Przyjęcie...

 • Artykuł

  Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta.

 • Artykuł

  Biurowiec, szkoła, a może park? Od dziś warszawianki i warszawiacy mogą zgłaszać swoje ulubione miejsca i inwestycje w mieście do jubileuszowej 10. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Najlepsze realizacje, które zostały ukończone w 2023 roku oraz wydarzenia architektoniczne i książki poznamy już w kwietniu.

 • Artykuł

  Dodatkowe pieniądze dla Dzielnicy i placówek znajdujących się na Pradze, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73, kolejny blok komunalny rosnący w oczach – to tylko niektóre działania realizowane w mijającym roku przez Dzielnicę.

 • Artykuł

  Od dziś do 21 stycznia warszawianki i warszawiacy mogą głosować w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 9 lutego.

 • Artykuł

  Na 5 stycznia 2024 roku na godz 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu została zwołana LXXIII Sesję Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXII z 12.12.2023 r. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz RSM Praga. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie uznania ważności wyborów...

 • Artykuł

  Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne dla osób potrzebujących. W załączeniu grafiki z podstawowymi informacjami o ścieżkach postępowania w niektórych sytuacjach życiowych.

 • Artykuł

  Życzymy mieszkańcom ciepłych, radosnych i spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia. A Nowy Rok niech przyniesie czas pełen wyzwań, dobrych chwil w gronie rodzinnym.

 • Artykuł

  W okresie świąteczno-noworocznym Urząd Dzielnicy będzie funkcjonował w zmienionym trybie.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza wszystkich młodych ludzi, którzy kochają swoją dzielnicę, do udziału w konkursie literackim "Opowiedz mi o Pradze". Jeśli jesteś mieszkańcem lub uczniem Pragi Północ, masz od 13 do 18 lat i potrafisz pisać ciekawe i oryginalne opowiadania, to nie zwlekaj i wyślij nam swoją pracę. Tematem konkursu jest Praga Północ - jej historia, kultura, ludzie, miejsca, atmosfera. Możesz napisać o tym, co lubisz lub nie lubisz w swojej dzielnicy, co Cię...

 • Artykuł

  Na 04 stycznia 2024 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Inwestycji wraz z Komisją Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat zawartego Porozumienia pomiędzy Dzielnicą Praga-Północ m.st. Warszawy a Spółką OKAM CITY...

 • Artykuł

  Na 12 grudnia 2023 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc październik 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do...

 • Artykuł

  W dniach 7-8 grudnia 2023 r. zgodnie z pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 Dz. U. 2022, poz. 2630 odbywać się będą pomiary pola elektromagnetycznego, którego źródłem jest stacja nadawcza telefonii komórkowej: WAR2318A, ul. Darwina 1, 03-484 Warszawa Pomiary w wybranych lokalach w okolicy w/w stacji będą miały miejsce tylko i wyłacznie za zgodą ich dysponentów.

 • Artykuł

  Na 6 grudnia 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Na 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja ZGN i Zarządu Dzielnicy na temat przygotowania jednostek miejskich do odśnieżania i odpowiedniego utrzymywania stanu dróg w...

 • Artykuł

  Na 12 grudnia 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXI z 14.11.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta...

 • Artykuł

  4 grudnia Straż Miejska m.st. Warszawy i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie po raz dziewiąty rozpoczną akcję profilaktyczno-edukacyjną „Świeć blaskiem z odblaskiem”.

 • Artykuł

  Sezon świąteczny zaczął się w pełni. Na Pradze możecie spędzić czas na warsztatach, jarmarku czy na świątecznej wyprzedaży garażowej.

 • Artykuł

  1 grudnia rusza 11. edycja budżetu obywatelskiego. Zastanów się czego Ci brakuje, zbierz podpisy i zgłoś pomysł do budżetu obywatelskiego. Na projekty czekamy do 25 stycznia.

 • Artykuł

  Na 1 grudnia 2023 r. (piątek) na godz. 16.15 zwołane zostało posiedzenie wspólne Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie funkcjonowania przychodni Volta przy ul. Kijowskiej 7. ...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich miłośników brydża na turniej, który organizowany jest w ramach realizowanej inicjatywy lokalnej zgłoszonej przez mieszkańców.

 • Artykuł

  Zapraszamy na świąteczną potańcówkę dla seniorów. Będzie muzyka na żywo, mały poczęstunek i świąteczna niespodzianka - fotobudka.

 • Artykuł

  Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpieczną gołoledzią. Na czwartkowy poranek prognozowany jest marznący deszcz. Zarząd Oczyszczania Miasta monitoruje sytuację pogodową, stan nawierzchni jezdni i terenów dla pieszych.

 • Artykuł

  Kolejny zabytkowy budynek na Pradze-Północ odzyskał świetność. Remont został przeprowadzony w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek przekazał dziś dzielnicy symboliczne klucze do budynku.

 • Artykuł

  Na 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 zwoałen zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenue odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Panieńska”, nadania jej statutu i...

 • Artykuł

  Akademia Leona Koźmińskiego rozpoczyna cykl spotkać o ekologii i etycznym prowadzeniu biznesu. Gościem na pierwszym spotkaniu będzie Dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz.

 • Artykuł

  Dla mieszkańców i fanów Pragi to niezwykła gratka zdobyć wydany w tym roku komiks "Skarb" z autografem ilustratorów.

 • Artykuł

  Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc wrzesień 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LXXIV/2455/2022 Rady Miasta...

 • Artykuł

  Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXX z 17.10.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta...

 • Artykuł

  Parada historyczna i piknik w klimacie XX-wiecznym na placu Hallera. Ruszamy z placu Weteranów i przejdziemy ulicami Pragi aż do placu Hallera.

 • Artykuł

  24 listopada ruszają zapisy na akcję Zima w Mieście. Rodzice zapisują dziecko w systemie, a 15 grudnia opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych.

 • Artykuł

  Tematem X edycji konkursu będzie koncepcja i realizacja w szkołach podstawowych kampanii informacyjnych zachęcających do recyklingu, w formie plakatów wykonanych własnoręcznie przez uczniów. Zastanówmy się dlaczego recykling jest ważny, spróbujmy utworzyć taki przekaz medialny, który przekona i zachęci wszystkich! Warto spróbować! Nie mamy nagród indywidulanych, bo w tym konkursie pracujemy zespołowo. Na zwycięski ekozespół czeka super nagroda, wyjazd integracyjny do jednego z Parków...

 • Artykuł

  Malarstwo Jerzego Nowosielskiego jest inspiracją do przedstawienia utworów o charakterze kontemplacyjnym skomponowanych przez pianistę na trio jazzowe: fortepian, kontrabas i perkusję, łączących elementy muzyki improwizowanej, współczesnej, klasycznej i jazzu.

 • Artykuł

  W niedzielę 5 listopada o 11.00 na plaży Rusałka rusza siódma edycja Morsowej Szkółki Dzielnicy Wisła. Miasto zapewnia instruktora, opiekę ratowników, a także moc atrakcji. Hitem będzie możliwość skorzystania na plaży z Mobilnej Sauny.

 • Artykuł

  Do połowy grudnia prowadzone będą warsztaty dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych w grze w brydża. A zajęcia zakończą się turniejem. Warsztaty prowadzimy w ramach inicjatywy lokalnej i są bezpłątne dla wszystkich chętnych.

 • Artykuł

  Co roku oddajemy hołd tym, którzy podjęli heroiczną walkę i bronili Pragi, Warszawy.

 • Artykuł

  Akcja szczepienia lisów zaplanowana jest w dniach 4-15 listopada 2023 r. W tym czasie oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia akcji należy uważać na swoich pupili.

 • Artykuł

  Na 7 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Kolonii „Ząbkowska”. Zaopiniowanie...

 • Artykuł

  Już od soboty, 28 października, w Warszawie działają specjalne linie cmentarne. To właśnie komunikacją miejską najłatwiej dojechać na groby bliskich w dniu Wszystkich Świętych. Przed wizytą na nekropoliach warto skorzystać z miejskiej wyszukiwarki grobów i osób pochowanych. Można również wspomóc mniej zamożne osoby, które korzystają z przycmentarnych „zniczodzielni”.

 • Artykuł

  Tradycyjnie w dzień Wszystkich Świętych wielu mieszkańców stolicy i gości odwiedzi stołeczne cmentarze. Jak co roku Warszawa zadba, aby dojazd był szybki i sprawny – już od soboty, 28 października, uruchomione zostaną kolejne linie cmentarne. Od najbliższego weekendu zmieni się również organizacja ruchu w pobliżu nekropolii.

 • Artykuł

  Naucz się bronić Kobiety dla własnego bezpieczeństwa powinny znać podstawowe techniki samoobrony. Dlatego po raz kolejny zapraszamy wszystkie mieszkanki Pragi-Północ do udziału w bezpłatnych zajęciach samoobrony “Krzepka Prażanka”, które organizuje Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podczas warsztatów kobiety nauczą się jak reagować podczas napadu na ulicy, w autobusie, podczas wieczornego biegania w parku czy powrotu do domu. To także szansa, żeby poprawić sprawność fizyczną,...

 • Artykuł

  Wszystko stało się jasne. Znamy najlepszych, uczniów, nauczycieli, dyrektorów i inicjatywy roku.

 • Artykuł

  Na 25 października 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Na 23 października 2023 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Ząbkowska”, nadania jej statutu i...

 • Artykuł

  Podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

 • Artykuł

  Ruszamy z cyklem jesienno-zimowych warsztatów dla miłośników ochrony środowiska.

 • Artykuł

  Na 17 października 2023 r. (wtorek) na godz. 15.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2024 r. w części dotyczącej dzielnicy...

 • Artykuł

  Galeria Wileńska i Centrum Praskie Koneser po raz kolejny otwierają się na seniorów. Trzecia edycja Praskich Dni Seniora, wydarzenia wypełnionego atrakcjami, odbędzie się już 20 i 21 października. W ramach tej inicjatywy, uczestnicy będą mogli wziąć udział w serii interesujących warsztatów, skorzystać z bezpłatnych badań medycznych oraz cieszyć się wieloma innymi rozrywkami.

 • Artykuł

  Na 17 października 2023 r. (wtorek) na godz. 17.15 zwołana została LXX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Sierakowskiego 9. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXVII z 05.09.2023 r., LXVIII z 12.09.2023 r., LXIX cz. 1 z 02.10.2023 Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wstępnego projektu...

 • Artykuł

  Na 17 października 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została cz. 2 LXIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Sierakowskiego 9. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXVII z 05.09.2023 r., LXVIII z 12.09.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ...