Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

Wyświetlam wyniki dla tagu: komisja rady
 • Artykuł

  Na 14 lipca 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie hybrydowym – stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz zdalnie. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu...

 • Artykuł

  Na 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektów ruchu drogowego na podwórkach i terenach wewnątrzosiedlowych uwzględniając funkcjonowanie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na...

 • Artykuł

  Na 6 lipca 2022 r. (środa) na godz. 15.40 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Aktualizacja informacji w sprawie modernizacji placów zabaw w placówkach przedszkolnych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych na terenie Dzielnicy...

 • Artykuł

  Na 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za kwiecień i maj 2022 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta...

 • Artykuł

  Na 21 czerwca 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie stanowiska ws. projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ul. Objazdowej. ...