Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

Wyświetlam wyniki dla tagu: komisja
 • Artykuł

  Na 25 stycznia 2022 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie istotnych naruszeń porządku publicznego na ul. Kępnej. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za lata 2019-2022. Sprawy różne. Zamknięcie...

 • Artykuł

  Na 11 stycznia 2022 r. (wtorek) na godz. 16.00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o stanie przygotowań do powrotu dzieci do szkół po przerwie związanej z obostrzeniami. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dotycząca plan naboru do szkół...

 • Artykuł

  Na 14 grudnia 2021 r. (wtorek) na godzinę 16.30 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się zdalnie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wniesionej przez Pana Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP w imieniu...

 • Artykuł

  Na 8 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku obrad. Dyskusja na temat utworzenia pływackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej Informacja dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na temat trwających inwestycji, a także stanu...

 • Artykuł

  Na 9 grudnia 2021 r. (czwartek) na godzinę 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za wrzesień i październik 2021 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10...