Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na 6 grudnia 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Na 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja ZGN i Zarządu Dzielnicy na temat przygotowania jednostek miejskich do odśnieżania i odpowiedniego utrzymywania stanu dróg w...

 • Artykuł

  Na 12 grudnia 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXI z 14.11.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta...

 • Artykuł

  4 grudnia Straż Miejska m.st. Warszawy i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie po raz dziewiąty rozpoczną akcję profilaktyczno-edukacyjną „Świeć blaskiem z odblaskiem”.

 • Artykuł

  Sezon świąteczny zaczął się w pełni. Na Pradze możecie spędzić czas na warsztatach, jarmarku czy na świątecznej wyprzedaży garażowej.