Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na 14 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXX z 17.10.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta...

 • Artykuł

  Parada historyczna i piknik w klimacie XX-wiecznym na placu Hallera. Ruszamy z placu Weteranów i przejdziemy ulicami Pragi aż do placu Hallera.

 • Artykuł

  24 listopada ruszają zapisy na akcję Zima w Mieście. Rodzice zapisują dziecko w systemie, a 15 grudnia opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych.

 • Artykuł

  Tematem X edycji konkursu będzie koncepcja i realizacja w szkołach podstawowych kampanii informacyjnych zachęcających do recyklingu, w formie plakatów wykonanych własnoręcznie przez uczniów. Zastanówmy się dlaczego recykling jest ważny, spróbujmy utworzyć taki przekaz medialny, który przekona i zachęci wszystkich! Warto spróbować! Nie mamy nagród indywidulanych, bo w tym konkursie pracujemy zespołowo. Na zwycięski ekozespół czeka super nagroda, wyjazd integracyjny do jednego z Parków...

 • Artykuł

  Malarstwo Jerzego Nowosielskiego jest inspiracją do przedstawienia utworów o charakterze kontemplacyjnym skomponowanych przez pianistę na trio jazzowe: fortepian, kontrabas i perkusję, łączących elementy muzyki improwizowanej, współczesnej, klasycznej i jazzu.