Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na 2 października 2023 r. (poniedziałek) nna godz. 17.00 zwołana została LXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się zdalnie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zdalnego obradowania Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. (druk nr 458) Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXVII z 05.09.2023 r., LXVIII z 12.09.2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ...

 • Artykuł

  Do 20 października trwają wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ. Masz ukończone 13 lat i uczysz się w praskiej szkole albo mieszkasz na terenie Dzielnicy? Zostań Młodzieżowym Radnym!

 • Artykuł

  Na 27 września 2023 r. (środa) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektor Szkoły...

 • Artykuł

  Weź udział w działaniach związanych z opracowaniem nowego programu rewitalizacji!

 • Artykuł

  Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.